Bij de rioolwaterzuivering Apeldoorn is het vanaf nu mogelijk voor het midden- en kleinbedrijf om watergerelateerde innovatieve processen of technologieën te testen. Een bestaand gebouw is hiervoor ingericht. 

Het gebouw is donderdag 27 juni feestelijk geopend door heemraad Bert van Vreeswijk van Waterschap Vallei en Veluwe en vice-voorzitter Erik Visser van Cleantech Regio.  

De kracht van samen innoveren

Nieuwe technieken of ideeën testen op gebied van water. Daar gaat het om in het Water Test Netwerk. “We kregen al vaker vragen binnen van bedrijven om testen bij ons uit te voeren en daar waren we in het verleden niet altijd op ingericht”, aldus Bert van Vreeswijk. "We zuiveren het rioolwater van vele huishoudens en bedrijven en we stellen deze waterstroom beschikbaar om mee te testen en innovatie te bevorderen en dat doen we samen met Cleantech Regio. Dit past ook prima in onze ambitie en die van Cleantech Regio op het gebied van circulaire economie." 

Talent tot bloei laten komen

Erik Visser beaamt dat dit de kracht is van de samenwerking: “Met de testlocatie kunnen we kennisontwikkeling stimuleren en hebben we een plek waar talent tot bloei kan komen. De helft van de maakbedrijven werkt aan een gesloten grondstoffenkring. Hun water-/afvalstromen moeten ook weer tot grondstoffen leiden. Het testlab is een bouwsteen waar we samenwerken en innovatie stimuleren en faciliteren.” 

Hoe werkt de testlocatie

De inrichting en vraag voor elke test is vaak anders. Bij de aanvragen voor de testen gaat een deskundige van het waterschap en/of Cleantech Regio eerst in gesprek met de aanvragers. Wat hebben zij nodig, waar heeft het bedrijf behoefte aan? Vanuit het Interreg programma zijn er namelijk vouchers voor bedrijven die ze kunnen besteden aan diensten voor hun test zoals analyses en advies bij onderzoek. De bedrijven kunnen dan zelf hun installaties inbrengen. De ruimte heeft verder alle voorzieningen op sanitair en kantoorgebied. Ook is er een klein laboratorium en voldoet de ruimte aan de wet- en regelgeving op gebied van milieu zoals reuk- en geurnormering.

Europees Netwerk

De testlocatie is onderdeel van het Europese Interreg programma. Doel van dit programma is om economische verschillen tussen regio’s en lidstaten te verkleinen door samenwerkingsprojecten te stimuleren en met behulp van subsidies mogelijk te maken. Een van die samenwerkingsprojecten is het Water Test Network. Hierin werken 12 partners uit Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland en Schotland samen. Het midden- en kleinbedrijf uit Noordwest Europa krijgt zo de kans om haar innovaties voor de watersector te testen en verder te ontwikkelen.