onderwijs-en-arbeidsmarkt.jpg

Nieuws

Donderdag 28 maart nam binnenstadwethouder Annelies de Jonge een nieuwe elektrische vrachtwagen in gebruik door achter het stuur te gaan zitten en bestaande klanten te bevoorraden.

Zutphen is één van de weinige plekken in Nederland met een zero-emissie vorm van stadsdistributie en loopt daarmee voorop in het land. Dagelijks vindt de bevoorrading van vele winkels in de binnenstad plaats door een elektrische vrachtwagen. De elektrische vrachtwagen die sinds 2009 in gebruik is, was aan het einde van zijn levensduur en werd vervangen en in gebruik genomen.

Kostendekkende exploitatie

Sinds 2009 wordt de binnenstad van Zutphen door een smalle en wendbare elektrische vrachtwagen bevoorraad. Het grote voordeel is dat zij buiten de venstertijden (tijdstippen waarbinnen goederenvervoer in de binnenstad is toegestaan) winkels mogen bevoorraden. De overslag vindt plaats op het circulaire bedrijventerrein De Mars. Stadsdistributie is het laatste stuk in het bezorgingstraject naar bedrijven in de binnenstad. Grote vrachtwagens hoeven zich dan niet in het centrum van Zutphen te begeven. Het nieuwe voertuig voldoet ook meer qua afmetingen aan de verschillende palletafmetingen. Dit zorgt ervoor dat alle type pallets vervoerd kunnen worden. Dit biedt weer kansen om meer en grotere klanten te binden aan stadsdistributie. Steeds meer marktpartijen stapten al in, inmiddels ook grotere ketens, om gebruik te maken van stadsdistributie in Zutphen. De exploitatie is hiermee nagenoeg kostendekkend.

Aantrekkelijker binnenstad

Stadsdistributie levert een belangrijke bijdrage aan het verkeersluwer maken van de Zutphense binnenstad, een reductie van fijnstof, geluid, stank en CO2. Ook is stadsdistributie een heel zichtbaar en concreet voorbeeld van hoe de gemeente Zutphen inhoud geeft aan duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast vergroot het de aantrekkelijkheid van de stad aanzienlijk. Straten zijn vaak smal en verkeersdrukte zorgt voor opstoppingen en vertragingen met als gevolg luchtvervuiling en dat draagt op zijn beurt niet bij aan de aantrekkelijkheid van binnensteden. Met de forse toename van e-commerce is het daarbij voor de levensvatbaarheid van winkels van levensgroot belang dat binnensteden goed bereikbaar en aantrekkelijk blijven. Anders stagneert de omzet van fysieke winkels niet alleen, maar verliezen deze ook marktaandeel.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robert-Jan Bax, tel. 06-38068114.

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio