energie-en-duurzaamheid.jpg

Nieuws

De Prins Bernhardstraat werd 21 maart doelbewust onder water gezet. Het was de start van een 2-jarige proef om de waterdoorlaatbaarheid en -berging van 4 verschillende wegdelen te testen.

De proef is onderdeel van de klimaataanpassingen door Deventer. In het onderzoek worden 4 wegdelen afgezet en één voor één tijdelijk onder water gezet met drie tot vier cm water. Zo wordt een stevige regenbui nagebootst. Per wegvak wordt 1 tot 2 uur gekeken hoe snel het water wordt afgevoerd in en onder de weg. De wegdelen worden onder water gezet met een 15 à 20 m3 grote tankwagen met gefilterd water.

Proefvlakken

Proefvlak 1 heeft een waterdoorlatend wegdek met aan beide kanten 2 afvoerputten aangesloten op een horizontale drainagebuis. Proefvlak 2 heeft een gewoon wegdek en totaal 8 afvoerputten aangesloten op een drainagebuis. In proefvlak 3 liggen langs het gewone wegdek holle, open betongoten. Onder het gewone wegdek van proefvlak 4 zit een verticale infiltratiebuis.
Alle proefvlakken hebben dezelfde waterdoorlatende fundering en 2 infiltratieputten die het water diep in grond laten wegzakken.
De proefvlakken zijn eind 2018 aangelegd. De proef wordt uitgevoerd door gemeente Deventer, advies- en ingenieursbureau Tauw en studenten van Saxion Hogeschool met medewerking van aannemer NTP. De proef duurt 2 jaar. Op 21 maart wordt een stevige regenbui nagebootst. Daarna wordt de waterdoorlaatbaarheid en -berging gemeten bij natuurlijke regenval.

Klimaatverandering

Klimaatverandering zorgt steeds vaker voor extreme regenval en droogte. Om water te bergen is in de openbare ruimte vaak weinig capaciteit. Ook het riool zit regelmatig aan zijn afvoergrenzen.
Door regenwater lokaal te infiltreren in de bodem wil Deventer de waterafvoer via het riool en oppervlaktewater beperken en het grondwater aanvullen. In droge periodes is dan meer water beschikbaar voor groen in de stad. Goede waterberging onder de openbare weg speelt daarin een belangrijke rol.

Uniek

De proef is bijzonder. Voor het eerst wordt een lange periode op een wetenschappelijke manier de waterdoorlaatbaarheid en -berging van verschillende wegdelen gemeten. Ook de samenwerking tussen gemeente, waterschap, aannemer, onderwijs en ingenieursbureau is ongebruikelijk. De resultaten van de proef kunnen als voorbeeld dienen voor toekomstige wegaanleg in heel Nederland.

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio