Grootschalige pilot met prioriteit voor verkeersdeelnemers is gestart

Een ambulance of brandweer proactief groen geven. Vrachtwagens met gevaarlijke stoffen zo min mogelijk laten stoppen.

En zo de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. De techniek die dit mogelijk maakt, is al ontwikkeld binnen het landelijk samenwerkingsverband Talking Traffic. Tijd om het nu ook in de praktijk te beproeven. Op een locatie die vooroploopt in innovatieve systemen voor verkeersafwikkeling: Deventer, in de Cleantech Regio. De eerste pilot is gestart en er wordt volop getest.

In Deventer, maar ook in Apeldoorn en Zutphen, worden intelligente verkeerslichten (ivri’s) geplaatst, 62 in totaal. Ze maken onderdeel uit van een landelijke uitrol van ivri’s in het kader van Talking Traffic: de komende jaren worden alle verkeerslichten in ons land vervangen door de slimme variant. Deze ivri’s zenden niet alleen data uit naar voertuigen en fietsers, maar zijn ook in staat om data te ontvangen en daarop de verkeersregeling aan te passen. Intelligente verkeersregelinstallaties weten dus niet alleen dat er verkeer aankomt, maar ‘zien’ ook om welk type verkeer het gaat, met welke bestemming, welke hoeveelheid en welk tijdstip. Ze zijn daarmee in staat om op de actuele situatie in te spelen. De Cleantech Regio en gemeente Deventer gebruiken deze technieken nu om bepaalde verkeersstromen prioriteit te geven boven andere. Bepaalde groepen weggebruikers krijgen dan voorrang of houden langer groen bij verkeerslichten. Hiervoor is het nodig dat de voertuigen via een mobiel apparaat – bijvoorbeeld een smartphone, navigatiesysteem of on board-unit – voortdurend ‘connected’ zijn met de aanwezige ivri’s om het verzenden en ontvangen van realtime informatie mogelijk te maken. Apps voor deze apparaten, zoals bijvoorbeeld Flitsmeister zijn deels al beschikbaar en worden de komende tijd verder uitgerold in Nederland.

Ruim veertig voertuigen

De ivri’s in Deventer zijn te vinden op diverse locaties: Amstellaan, Deventerpoort, Hanzetrace, Zutphenseweg en Noorwegenstraat. Er wordt de hele dag getest. Ruim veertig voertuigen doen eraan mee: ov-bussen van Keolis Nederland en Arriva, brandweerauto’s van Veiligheidsregio IJsselland, ambulances, politie en vrachtwagens van transportbedrijf Vos Deventer. Deze voertuigen hebben een mobiel apparaat dat op een dusdanige manier in de voertuigen is geplaatst, dat chauffeurs niet worden afgeleid. Alles gebeurt automatisch. In deze pilot wordt gefocust op de hulpdiensten (brandweer, politie en hulpdiensten), ov (bussen) en de logistieke sector. Het testen met bijvoorbeeld ook voetgangers en fietsers is weer een volgende stap.
Wie prioriteit krijgt en op welk momenten, is afhankelijk van het soort voertuig, de locatie, het traject en het beleid van de betreffende gemeente/wegbeheerder. Bij het soort voertuig gaat het bijvoorbeeld om nood- en hulpvoertuigen, openbaar vervoer, zwaar vrachtverkeer, een peloton voertuigen of een groep fietsers. De prioriteitkeuze kan bijvoorbeeld zijn dat bij gebruik van zwaailicht en sirene een nood- en hulpvoertuig altijd groen krijgt. En bij zwaar vrachtverkeer kan de verkeersregelinstallatie iets langer op groen blijven, zodat die minder vaak hoeft af te remmen en op te trekken. Door verkeersstromen en individuele weggebruikers goed op elkaar af te stemmen, worden reistijden korter en verbeteren doorstroming, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Door een verlaging van emissies en minder onnodig stoppen en optrekken vermindert de druk op steden en wordt overlast van vrachtverkeer in drukke stadscentra beperkt.

Doel van de pilot

De pilot loopt tot eind januari, in samenwerking met diverse andere partijen. Doel van de pilot is te ontdekken of het samenspel van alle benodigde techniek en de onderlinge gegevensuitwisseling werkt. En of het daarmee inderdaad lukt om bepaalde voertuigen voorrang te geven op andere. De pilot in Deventer is de eerste van een serie pilots verspreid over ons land. Na het testen, de evaluatie en eventuele bijsturing kan de prioritering in heel Nederland doorgevoerd worden.

Efficiënter rijden

Hoe werkt dit in de praktijk? Stel dat een vrachtwagen een ivri nadert en bij een snelheid van 40 km/uur groen krijgt. Dan wordt de chauffeur via zijn mobiele apparaat hiervan op de hoogte gesteld. Rijdt hij op dat moment harder, dan wordt hij geadviseerd snelheid terug te nemen. Vrachtwagens kunnen hierdoor veel efficiënter rijden, met veel minder CO2-uitstoot. Dat is interessant voor transportondernemers op A1 Bedrijvenpark. Maar ook voor andere bedrijven die zich hier willen vestigen. Roy van Verseveld van Vos Deventer: “Als vervoerder wil je de beste service leveren en tegelijkertijd zoveel mogelijk besparen: tijd, brandstof en CO2-uitstoot. Nieuwe technologieën zoals de prioritering spelen daarbij een belangrijke rol. Onze chauffeurs krijgen straks gerichte adviezen. Ze kunnen hierdoor beter anticiperen en dat is goed voor de doorstroming, veiligheid én leefbaarheid in de regio.”

Slimme verkeerstoepassingen

De prioritering bij verkeerslichten wordt de komende tijd in totaal op negen Nederlandse locaties getest in het kader van Talking Traffic. Een van die pilotlocaties is dus Deventer in de Cleantech Regio, een regio die al een aantal jaren zeer gedreven en gemotiveerd aan slimme verkeerstoepassingen werkt. Zelfs in Zuidoost-Azië zijn ze nog niet zo ver, zo bleek begin oktober toen een Zuid-Koreaanse tv-ploeg in Deventer filmde voor een documentaire over Nederland en smart cities.

Partnership Talking Traffic

In het Partnership Talking Traffic werken diverse partijen samen aan de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen, op basis van cofinanciering. Het samenwerkingsverband is opgezet om samen innovatieve verkeerstoepassingen te ontwikkelen en te leveren. Daarbij gaat het om intelligente verkeersregelinstallaties (ivri’s), clouddiensten en vernieuwde informatiediensten. De samenwerkingspartners zijn het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, zo’n zestig regionale en lokale overheden en twintig nationale en internationale bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector, dienstverlening en automotive sector. Ook de Cleantech Regio doet actief mee. Tot en met 2020 investeren zij samen 90 miljoen euro in het partnership. Binnen de nieuwe toepassingen communiceren auto’s, vrachtwagens, ov, fietsen, nood- en hulpdiensten met elkaar en met verkeerslichten. Met nieuwe informatiediensten krijgen weggebruikers via een app, een navigatiesysteem of een on board-unit en op basis van real-time informatie adviezen over snelheid, rijstrookkeuze, in- en uitvoegen, werkzaamheden en gevaren. Zo kunnen zij anticiperen op wat er buiten hun gezichtsveld gebeurt en kijken zij ‘verder dan de voorruit’.