coronaodnersteuning

economie-en-innovatie.jpg

Nieuws

De Circulaire Economie krijgt groeiende aandacht. Nederland moet in 2050 “circulair” zijn. Maar wat is dat dan precies, circulair denken en organiseren? Wat zijn de consequenties als het gaat over waardecreatie en businessmodellen?

Over dit soort zaken gaat de werkconferentie: Nieuwe Businessmodellen in een Circulaire Economie. In een keynote hoor je over de uitdagingen van de transitie en het werkboek 'Circulair Organiseren'. Tijdens workshops gaat u aan de slag met de ideeën en concepten en om te ‘sleutelen’ aan een eigen circulair businessmodel.

Werkboek ‘Circulair Organiseren’

Gedurende deze middag wordt met het werkboek ‘Circulair Organiseren’ gewerkt. Dit werkboek helpt bedrijven hun eigen businessmodel te ontwikkelen. Het wordt gratis (en in twee talen) digitaal ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Tevens vinden er workshops plaats over onder andere dit werkboek, over meervoudige waardecreatie, over netwerken, maar vooral over de praktijk van en met bedrijven: de koplopers op dit gebied zullen je laten delen in hun ervaringen! Daarnaast kunnen deelnemers meedenken over de ontwikkeling van een Massive Open Online Course (MOOC) over CE. De middag mondt uit in een gezamenlijk debat om te komen tot de ontwikkeling van een regionale onderzoeks- en kennisagenda.

Kortom: een boeiend en veelzijdig middagprogramma over actuele ontwikkelingen rond de circulaire economie voor bedrijven, studenten en docenten.

Voor wie?

Ondernemers, studenten en docenten geïnteresseerd in circulaire economie en gemotiveerd om vooraan te staan in de transitie.

Wanneer en waar?

De werkconferentie vindt plaats op: dinsdag 20 november van 13.00 tot 17.00 uur.

Locatie: De Gasfabriek, Zutphenseweg 6B, Deventer.

Aanmelden

Aanmelden voor de conferentie kan hier. Eigen bijdrage voor deze werkconferentie bedraagt €50,-. Studenten kunnen zich gratis aanmelden.

Deze conferentie wordt georganiseerd vanuit Circles, samen met Saxion, HAN, Windesheim en Radboud Universiteit.

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio