wonen-en-leefomgeving.jpg

Nieuws

Annelies de Jonge en Ronald van Wetering zijn als bestuurders van de Cleantech Regio de ‘trekkers’ van de Agenda Cleantech Regio 2019-2023. Zij kijken terug op de dynamische en inspirerende agendavorming en zijn blij met de scherpe Agenda die nu op tafel ligt. Nu op naar concretisering van de plannen in een uitvoerings- en investeringsagenda. “Doén!”

“Een mijlpaal”, vindt Ronald van Wetering, bestuurslid van de Strategische Board Stedendriehoek. “Het is voor het eerst dat wij als ‘O’s’ écht samen tot een agenda zijn gekomen.” Dit kan wethouder Annelies de Jonge van Zutphen, lid van het dagelijks bestuur van de regio, alleen maar beamen. “Er is geluisterd naar elkaars belangen, vanuit het besef dat we het met elkaar moeten doen.”

Verschillen overbruggen

Hoe kijken Annelies en Ronald terug op de totstandkoming van de Agenda? Hoe breng je die verschillende werelden van overheid, onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar? Partners moesten elkaar in elk geval vinden in taalgebruik, memoreert Ronald. Alleen al de termen voor diverse overleggen, een Smal Beraad, een Breed Beraad ... En waar overheden nogal eens uitweiden in lappen tekst, zijn ondernemers meer van kort en bondig. Ook moesten partijen elkaar vinden in de balans tussen ‘grote dromen’ versus concrete doelstellingen. Er is flink gediscussieerd, maar alleen de manier waarop is al winst. Annelies: “Iedereen kon in alle openheid eerlijk zijn mening geven. En er is ook echt geluisterd. Samen doen, betekent dat je de ander ruimte moet geven en het ook in je moet hebben om te zeggen: goed punt, dat nemen we mee.”

“Wat helpt is dat we het over de belangrijkste thema’s natuurlijk helemaal eens zijn”, reageert Ronald. “Wat ook goed is geweest, is dat de punten die door ondernemers nog zijn ingebracht tijdens de laatste grote bijeenkomst over de ambities, ook in de Agenda zijn meegenomen.” Het samen agenderen heeft gelukkig geen halfbakken ‘poldercompromis’ opgeleverd, maar juist een ambitieuze, scherpe agenda, vinden Annelies en Ronald. Zij constateren tevreden dat nieuwe gemeentecolleges de inhoud meenemen in hun coalitieakkoorden. En dan zijn straks de nieuwe gemeenteraden aan zet.

Uitvoeringsagenda: doén

De uitvoerings- en investeringsagenda is nu in de maak. Hierin worden ambities omgezet in concrete projecten. “Vanaf nu moeten we vooral wegblijven van veel praten, maar gaan dóen”, vindt Ronald. “Onze rol als overheden is die samenwerking vooral faciliteren”, zegt Annelies. Ook gemeenten vinden elkaar steeds beter over lokale grenzen heen. Verduurzaming van bedrijventerreinen, het gezamenlijke rode loperbeleid om bedrijven te binden aan de Cleantech Regio, energietransitie: dat zijn geen opgaven die je alleen lokaal kunt aanpakken. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de regio zijn al volop in beweging met nieuwe cleantech opleidingen, leergangen en onderzoeksprogramma’s. Dat helpt enorm om een interessante regio te zijn voor het talent dat nodig is, om te werken in de circulaire economie en energietransitie. Dat het recente evenement Cleantech Tomorrow zoveel bezoekers trok – waaronder ook veel inwoners – is óók goed nieuws. “Cleantech leeft in de regio, de bodem is er om nu door te pakken”, onderstreept Ronald. “En dan vooral ook meer laten zien wát we doen en onze parels zichtbaarder maken.”

Dit artikel verscheen in juni 2018 in het e-zine Driehoeksverhouding.Cover Agenda Cleantech Regio 2019 2023 witDe Agenda Cleantech Regio 2019-2023 is gemaakt door ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek en zij voeren die ook samen uit, met inwoners.
Twee topthema’s zijn leidend: energietransitie en circulaire economie. In 2023 is de Cleantech Regio met 25 procent minder CO₂-uitstoot de meest duurzame regio van Nederland. En de meest circulaire regio van Europa. Dit levert ons ook nieuwe cleantech business en cleantech banen op. Innovatiekracht, de (top)talenten die nodig zijn en schone mobiliteit: zonder kunnen wij onze ambities niet realiseren. Dat geldt ook voor onze fijne leefomgeving en goede vestigingsklimaat. Eind 2018 is de uitvoerings- en investeringsagenda klaar die op de Agenda Cleantech Regio volgt. Hierin staat welke partners welke thema’s uitvoeren en welke concrete projecten en programma’s bijdragen aan onze resultaten.

 

 

 Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio