Het Brabants Fietsharmonisch Orkest begeleidt het gezelschap over de Snelfietsroute F344.

Fietsers tussen Apeldoorn en Deventer kunnen nu vlot én veilig hun bestemming bereiken. De maatregelen voor de verbetering van de bestaande fietsroute Apeldoorn-Twello-Deventer zijn afgerond.

Vrijdag 6 juli vond daarom de feestelijke oplevering van de snelfietsroute “F344” plaats. Bestuurders en betrokkenen uit de regio kwamen samen in het IJsselhotel in Deventer om daarna een gedeelte van de fietsroute en de verbeteringen zélf op de fiets uit te proberen.

Aangepaste kruisingen bij de Ontvangst/Veenhuizerweg en de Ontvangst/Zonnewende, duurzaam asfalt met een wrijvingsarme toplaag: het zijn effectieve maatregelen die de F344 een veilige route maakt voor fietsers tussen Apeldoorn en Deventer. De verbeteringen sluiten aan bij de ambitie van de Cleantech Regio om een vlotte en veilige fietsruggengraat door de regio te realiseren. Bij de ontwikkeling is dankbaar gebruik gemaakt van suggesties van fietsers, omwonenden en de Fietsersbond. Ook studenten van Windesheim droegen hun steentje bij met een ontwerp voor een duurzame schuilhut. “Een mooi voorbeeld van Cleantech-toepassingen”, tweette Bea Schouten, gedeputeerde van de provincie Gelderland, naderhand. Jos Penninx, portefeuillehouder Duurzame Mobiliteit en burgermeester van Voorst, bedankte in zijn welkomstwoord alle betrokken partijen voor hun inzet en motivatie.

 

Lees verder op de website van Slim en schoon reizen.