Gedeputeerde Van Hijum en vertegenwoordigers van de regio’s Twente, Zwolle en Cleantech Regio boden op 15 juni het investeringsaanbod ‘Kansen in Overijssel’ aan aan ministers Ollongren (BZK) en Schouten (LNV).

Van Hijum: “Met dit aanbod daagt Overijssel het Rijk uit om samen te investeren in de kracht van de groeiende regio’s in Overijssel. Het Oosten is een sterke pijler van de nationale economie en een investering van het Rijk meer dan waard.” Namens de regio’s waren burgemeesters Henk Jan Meijer (voorzitter Regio Zwolle), Rob Welten (vicevoorzitter Regio Twente) en Andries Heidema (voorzitter Cleantech Regio) aanwezig.

Groeiende regio’s

Overijssel heeft herkenbare, groeiende regio’s. Twente is koploper in de moderne maakindustrie. De Stedendriehoek ontwikkelt zich als dé cleantech regio van Nederland. En Regio Zwolle is de snelst groeiende economische regio buiten de Randstad. In totaal gaat het om een Overijssels aanbod dat bestaat uit een 21-tal investeringsprogramma’s. Rob Welten namens Regio Twente: “Met extra investeringen zetten we in op hightech innovatie als motor voor maatschappelijke opgaven en kansen. Voor een vitaal platteland, duurzame energie, een aantrekkelijke toeristische omgeving, inzet op slimme mobiliteit, het verbeteren en versterken van het menselijk kapitaal en grensoverschrijdende samenwerking. Dat levert banen op, minder CO2 uitstoot en een verbeterde leefomgeving.”

Kansen voor het Rijk

Concreet vragen provincie en regio’s met hun aanbod om een gelijkwaardige financiële inzet van het Rijk. Maar het aanbod is vooral ook een uitnodiging aan het Rijk om in gesprek te gaan over een brede investeringsagenda, die meer behelst dan alleen de regiodeals. “We vragen vooral committment op de gezamenlijkheid van de urgente opgaven. We vragen waar nodig ruimte in wet- en regelgeving. En zonodig beleidsruimte en ondersteuning bij experimenten”, aldus Henk Jan Meijer namens Regio Zwolle. Ook voor het Rijk zelf liggen er in Overijssel volop kansen stelt Andries Heidema namens de Cleantech Regio:”Met ’Kansen in Overijssel’ investeert het Rijk in het versterken en verduurzamen van de economie. We brengen onze economie en ecologie in balans. Daarmee versterken we het ondernemersklimaat voor onze MKB-bedrijven”. Commissaris van de Koning Boele Staal: “De toekomst biedt veel kansen die we graag met elkaar oppakken. Samen met het Rijk en de regio’s gaan we deze voor Overijssel verzilveren.”

Hierbij de link naar het aanbod “Kansen in Overijssel”: www.overijssel.nl/kansen