coronaodnersteuning

energie-en-duurzaamheid.jpg

Nieuws

Op uitnodiging van de Cleantech Regio presenteerden de vrijwilligers van het Brummense voedselbos op 6 juni in Ede hun project, tijdens de Dag van Gelderland.

Dag van Gelderland: ‘Gelderland kijkt vooruit'

De provincie Gelderland organiseerde op 6 juni de Dag van Gelderland met als thema 'Gelderland kijkt vooruit. De gevolgen van ontwikkelingen als mondialisering en technologische innovatie zijn groot, ook voor hoe Gelderlanders leven, wonen en werken. Deze ontwikkelingen vragen om goed om te gaan met het milieu en het landschap; om een impuls te geven aan de economische kracht en bereikbaarheid; en om te zorgen voor een provincie voor iedere Gelderlander. Het samen werken aan slimme oplossingen voor deze vraagstukken stond op 6 juni centraal. Inwoners, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid keken samen vooruit naar de toekomst van Gelderland.

Voedselbos in Brummen

Eén van de verhalen die daarbij aan bod kwamen was het voedselbos in Brummen. Dat verhaal begon ergens vorige zomer. Inmiddels groeit en bloeit in Brummen een voedselbos in de openbare ruimte, gebaseerd op de gedachte van permacultuur. Een parkbos vol noten- en vruchtenbomen, bloemrijke open plekken en plas-dras oevers, een natuurspeelplaats en een kruidenlabyrint. Op initiatief van de gemeente gingen de vrijwilligers aan de slag met het maken van een ontwerp, de aanleg en het beheer. Zij werken samen met maatschappelijke organisaties, lokale bedrijven en de scholen in de omgeving. Een ander bijzonder feitje: de woningbouw om het voedselbos heen volgt op het groen en niet andersom.

Sociale component

Het voedselbos heeft een belangrijke sociale component: het samenwerken in het groen bindt en verbindt! Op 16 december 2017 was er een eerste feestelijke plantdag met veel buurtgenoten. En nog steeds werkt de groep elke zaterdag met veel enthousiasme aan het waarmaken van deze klimaatvriendelijke plek. Ieder met zijn eigen unieke inbreng. Niet voor niets kreeg de presentatie op de Dag van Gelderland de titel ‘Brink van de toekomst’ mee. Een open ruimte bij het dorp waar mensen elkaar ontmoeten.

Tafel Duurzame Voedselkwaliteit

In de Cleantech Regio volgt de Tafel Duurzame Voedselkwaliteit de Brummense pilot op de voet. Het voedselbos draagt bij aan bijna elk van de 20 doelen voor duurzame ontwikkeling. Het sluit daarbij aan bij overheidstaken in zowel het fysieke als het sociale domein. Het gaat om waterberging, koolstofopslag, biodiversiteit en luchtkwaliteit. Maar ook om gezond bewegen, lokaal voedsel, educatie, participatie, sociale cohesie en veiligheid. Allemaal kansen die het voedselbos geeft voor mens, dier en natuur. Tot slot heeft de manier van werken zelfs financieel voordelen ten opzichte van bestaand groenbeheer van de openbare ruimte!

Netwerken

Met hun ervaringsverhalen inspireerden de vrijwilligers van het Brummense voedselbos de aanwezigen. Maar het was ook een dag om te netwerken. Zo kwamen ze in contact met vertegenwoordigers van de lokale bibliotheek en van een voedselbos in Arnhem. Wie weet levert dat wat op! Kortom, voor iedereen was dit een heel leerzame en vooral gezellige dag! Bij deze veel dank aan de regio voor de uitnodiging!

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio