Op 4 april liep burgemeester van Lochem Sebastiaan van ’t Erve mee in de parade ‘Naar een nieuwe tijd’. De parade was de start van de expositie Places of Hope in de Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden.

Places of Hope gaat over een nieuwe manier van ‘landmaken’. Pioniers die middels projecten onze leefomgeving vormgeven en hoop en inspiratie bieden voor een duurzame toekomst. Sebastiaan van ’t Erve vertegenwoordigde de Cleantech Regio met het project Cleantech A1-zone, dat er al toe heeft geleid dat papier wordt gemaakt uit bermgras.

Cleantech A1-zone

De snelweg A1 wordt de komende jaren verbreed tussen afslag Hoenderloo en afslag Lochem. En niet alleen de snelweg, ook de twee kilometer brede strook aan weerszijden van de A1 biedt ruimte voor vernieuwing én verduurzaming. Een kant en klaar plan voor de Cleantech A1-zone ligt er niet. Het wordt gemaakt met inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden uit de directe omgeving. Sebastiaan van ’t Erve, naast burgemeester en landmaker ook duo-voorzitter tafel Energietransitie Cleantech Regio: “Willen we de ambities van de Cleantech Regio waarmaken dan moeten we samenwerken, onze kennis delen en de schouders eronder zetten. Niet top down, niet bottom up, maar bottom based. Alleen door samen te pionieren kunnen we werken aan een gezamenlijke duurzame toekomst.”

Asfalt vergroenen

Een mooi voorbeeld van het nieuwe bottem based samenwerken is het project Van Bermgras tot Bladzijde. Maar liefst achttien verschillende partijen wisten elkaar te vinden. Op plekken langs de A1 wordt het bermgras niet langer als afval afgevoerd, maar gebruikt als grondstof om papier en karton van te maken. Een mooie kans voor de Cleantech Regio. Van ’t Erve: “De Cleantech Regio staat bekend om haar rijke papierhistorie en industrie. Het is prachtig dat we met gemaaid bermgras de papierketen nu kunnen sluiten en daarmee een stap in de richting van een duurzame toekomst hebben gezet.”

Duurzaamheid in DNA

Tijdens de tentoonstelling zijn dertig landmakersprojecten uit heel Nederland te bezichtigen. Van een groot zonnepark op Ameland tot IBA Parkstad in Zuid-Limburg. De landmakers laten zien hoe zij met de vraagstukken van de 21ste eeuw omgaan en bieden daarmee een inkijkje in een duurzame toekomst. Maarten Hajer, curator van Places of Hope: “Een duurzame toekomst start met nadenken over wie wij zijn én wie wij willen zijn. We moeten weer durven praten over onze waarden.” Voor Van ’t Erve is dat helder: “Duurzaamheid zit de Cleantech Regio in het DNA. Dát weten we en dát voelen we. Het is nu tijd om ons regionale verhaal ook nationaal en internationaal over het voetlicht te brengen. Met deze expositie in de Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden kunnen we laten zien hoe we in de Cleantech Regio werken.”

Tentoonstelling Places of Hope

Places of Hope vindt plaats in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. De tentoonstelling maakt onderdeel uit van het meerjarige programma Proeftuin Nederland van Morgen, een initiatief van diverse ministeries, waar innovaties voor de fysieke leefomgeving voorop staan. De tentoonstelling is tot 25 november op donderdag t/m zondag in de Kanselarij aan de Turfmarkt in Leeuwarden te bezichtigen. Ga naar de website van www.placesofhope.nl voor meer informatie.

Bekijk ook het fotoverslag van de parade ‘Naar een nieuwe tijd’ op Facebook.