Vorige week bracht een delegatie van de Cleantech Regio een werkbezoek aan de jaarlijkse European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.

Ruim 40 bestuurders, vertegenwoordigers en ondernemers stapten dinsdagochtend in de bus naar Brussel. Een vol programma stond op de planning. Twee dagen lang werden er handen geschud, kennis uitgewisseld en genetwerkt, met maar één doel: de Cleantech Regio Europees op de kaart te zetten.

European Week of Regions and Cities

Tijdens de European Week of Regions and Cities ontmoeten overheden, vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijs en maatschappelijke instellingen uit alle 28 lidstaten elkaar in Brussel om kennis en ervaringen uit te wisselen over actuele Europese ontwikkelingen. En dat is belangrijk om te doen. Ineke Lijnema is lobbyist voor de Cleantech Regio: “Voor mij is de EWRC en het bezoek van Cleantech Regio aan Brussel één van de jaarlijkse hoogtepunten in mijn werk. Samen met de collega’s die betrokken zijn bij Brussel laten we de bestuurders zien waar we zoal mee bezig zijn in het Brusselse en hoe we de belangen van de Cleantech Regio in Europa behartigen.”

In de schijnwerpers

Samenwerken in Europa betekent dat je duidelijk moet maken dat je er bent, waar je goed in bent en wat je ambities zijn. En dat is gebeurd tijdens de EWRC. Op woensdag stond de Cleantech Regio op het podium in twee stampvolle zalen van gemiddeld zo'n 150 aanwezigen. Samen met Europese partners uit o.a. Duitsland, Frankrijk, België, Polen en Slovenië hebben we twee workshops uit het officiële EWRC-programma georganiseerd.

Met elkaar verkennen

Ook was tijdens de EWRC een rol weggelegd voor Frits Rorink en Mark Sandmann, respectievelijk wethouder in Deventer en Apeldoorn. Samen deden zij een pitch over de verkenning van de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle om te komen tot een schaalsprong in het energieneutraal maken van de bestaande woningvoorraad. Hoe te komen tot een collectief investeringsfonds zodat de bewoners van een wijk de financiële mogelijkheid krijgen te investeren in het energieneutraal maken van hun woning, met daarbij ruimte voor een eigen aanpak per stad? Welke rol kan Europa vervullen in het meedenken en meedoen om dit doel te bereiken?
's Middags werd over de pitch doorgepraat op de Permanente Vertegenwoordiging met vertegenwoordigers van de Europese Investeringsbank (EIB) en het Nederlands Investerings Agentschap (NIA). Beide bijeenkomsten hebben voldoende stof tot nadenken opgeleverd voor de bestuurders van de vier steden om in gesprek te gaan over het vervolg.

Netwerken loont

Kortom, het zijn vruchtbare dagen geweest. Sinds begin dit jaar heeft de Cleantech Regio een Europese lobbystrategie en is de vertegenwoordiging in Brussel echt regionaal ingevuld. Het is goed om te merken dat de investering loont. Ineke Lijnema: “Dat merk je aan het opgebouwde netwerk, wat maakt dat wij onze weg weten te vinden in Brussel én Europese partners de weg weten te vinden naar onze regio.”