Bouwen we nieuwe woningen liever in de bestaande bebouwde kom of gaan we daarvoor op zoek naar nieuwe locaties? Willen we extra ruimte bieden aan grote bedrijventerreinen aan de randen van onze regio, of behouden we juist graag lokale industrie? Hierover gingen raadsleden van alle acht gemeenten uit onze regio met elkaar en met bestuurders in gesprek op onze tweede regionale raadsbijeenkomst in Zutphen.

Kiezen we voor werk en wonen of voor rust en ruimte? Woningbouw of bedrijventerrein? Bouwen we de huizen in de regio op hogere gronden of elders? Houden we de rivieren en kanalen bevaarbaar en hoe gaan we om met landbouwgrond? Tijdens de tweede regionale raadsbijeenkomst waren er voldoende onderwerpen waarop de raadsleden en bestuurders vanuit de acht gemeenten met elkaar in gesprek konden gaan. Op sommige punten ontstonden stevige discussies, op andere punten was vooral eensgezindheid. 

Kijkje in de toekomst

En hoe hangen dit soort dilemma’s samen met uitdagingen rondom stikstof, bodem en water, energietransitie en niet te vergeten de zeer beperkte ruimte in onze regio? De komende maanden moeten we samen die ruimtelijke puzzel leggen en ons ruimtelijk regioverhaal schrijven. Een hele uitdaging. Gelukkig hielp de inspirerende lezing van futuroloog Peter van der Wel ons op weg naar een positieve benadering. Tom Horn, burgemeester van Epe en portefeuillehouder gebiedsontwikkeling, zette de dilemma’s nog eens helder uiteen en onze gespreksleiders zorgden voor een levendig en constructief debat. We kijken terug op een geslaagde avond!

Raadsbijeenkomst maart 2023 3 Raadsbijeenkomst maart 2023 4