‘Stadscampus De Kien in Deventer wordt een bruisend en inspirerend gebied waar werken, wonen, leren en ontspanning hand in hand gaan én elkaar versterken. En hoe dat eruit gaat zien, begint zich steeds meer te vormen’, vertelt René Nelissen, sinds een half jaar programmamanager van De Kien.

Dat gebied zit tussen het NS-station en de binnenstad van Deventer. Hier zitten -al dan niet toevallig- bovengemiddeld veel IT-, techniek- en researchgerichte adviesbureaus zoals Tauw, Topicus en Witteveen+Bos. Maar ook hogeschool Saxion en ROC Aventus hebben er een plekje. ‘Samen met gemeente Deventer, Deventer Economisch Perspectief, provincie Overijssel en de Deventer Schouwburg zijn dit de founding partners van De Kien’, aldus Nelissen.

Talent en beroepen van de toekomst

‘Door de kennis van de partners te bundelen kun je samen versneld innoveren en groei genereren. Tegelijkertijd trekken we samen op in de jacht op IT- en techniektalent’, aldus Nelissen. ‘De digitale wereld vervult een steeds prominentere rol in ons leven. Dat betekent dat ‘mensenwerk’ een andere plek krijgt. Wat doen we straks nog zelf? De juiste mensen vinden voor het werk waar we nu nog niet voor opleiden wordt steeds meer een uitdaging. De Kien wil daarom een kraamkamer zijn voor beroepen die we nu nog niet kennen. Inmiddels hebben we op dat gebied al veel succes geboekt. Zo is er in de Kien bijvoorbeeld een volledige ICT-leerlijn van mbo tot master ingericht. Daarnaast lopen er regelmatig diverse studieprojecten over de verduurzaming en inrichting van de Kien waarvan de studenten straks de resultaten echt in de praktijk gaan terugzien. Op deze manier binden we jongeren aan Deventer en daar hebben we allemaal profijt van.’

Silicon Valley op Deventer schaal

Ook de fysieke ruimte verandert. Bijna alle partners hebben ambitieuze plannen voor nieuwbouw. ‘Tegenover het NS-station komt een campus van ICT-bedrijf Topicus, met onder meer appartementen, leer- en werkplekken en ruimte voor ontspanning. In mijn ogen doet het denken aan het Silicon Valley van Google, Apple en Amazon, maar dan uiteraard op Deventer schaal.’
Het pand van Witteveen+Bos is enkele jaren terug al verbouwd. Daarbij is de onderste laag, de plint, transparant gemaakt. ‘Het was een dicht en gesloten gebouw en nu kijk je vanaf de straat zo naar binnen. Dat zorgt ervoor dat binnen en buiten met elkaar in verbinding staan en dat je makkelijker naar binnen loopt. Als meer partners in het gebied dit doen, en dat is het plan, creëer je één uniforme uitstraling en laten we zien dat we een geheel zijn’, licht Nelissen toe.

Innovaties

Op de kop van de Handelskade komt een woontoren. ‘Als de bouw start moet het naastgelegen fietspad een poos dicht omdat het bouwbedrijf anders te weinig bouwruimte heeft. Dat heeft nogal wat impact op het verkeer. Vroeger ging je aan de tekentafel om oplossingen te bedenken, maar de opgaves zijn nu door de vele belangen te complex. Tegenwoordig kunnen we een ‘digital twin’ van de situatie maken. Dit is een digitale kopie van de werkelijkheid, waarmee we veel meer scenario’s veel sneller kunnen beschouwen. De kennis en expertise van de partners sluit hier goed op aan. Mogelijk kunnen we zo samen een oplossing vinden waarbij het fietspad niet dicht hoeft.’

Regionale samenwerkingen

Nelissen voert als programmamanager ook gesprekken met nieuwe samenwerkingspartners. ‘Onder meer Antea, Goudappel en Cyber Adviseurs, maar ook het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn, Deventer Informatiestad en de Digitale Werkplaats Stedendriehoek. We kijken continu naar nieuwe samenwerkingen. We zijn niet alleen door de locatie aan elkaar verbonden, maar we willen als De Kien ook regionale kennis samenbrengen. En dan het liefst door die kennis in te zetten voor innovaties op het gebied van digitale technieken voor de fysieke leefomgeving.’

Start uitbouwfase

Volgens René Nelissen duurt het nog wel even voordat de bruisende campus die de partners voor ogen hebben, realiteit is. ‘In 2023 begint de bouw van de woontoren op de Handelskade en tussen de vijf en tien jaar is dit stukje Deventer totaal veranderd. De Kien staat aan het eind van de opstartfase en aan het begin van de uitbouwfase. Als ik één ding geleerd heb dan is het wel dat elkaar leren kennen en met elkaar praten nodig is, maar dat je het op een gegeven moment ook gewoon moet gaan doen. Er daar staan we nu. We gaan het doen.’


 

Regio Deal Cleantech Regio

Stadscampus De Kien is in de opstartfase mede gefinancierd vanuit de Regio Deal Cleantech Regio en provincie Overijssel. Het doel van de Regio Deal Cleantech Regio is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Het is een partnerschap tussen Rijk en regio. Met het sluiten van de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Al deze partijen hebben een financiële bijdrage geleverd om diverse regionale projecten mogelijk te maken, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een vliegwiel voor toekomstige samenwerkingen.