Publicaties:

14022023 CONCEPT Uitvoeringsagenda Regio Stedendriehoek

Woensdag 8 februari vond de regioconferentie ‘Werken aan de regio’ plaats. In een drukbezochte Zwitsalhal in Apeldoorn kwamen vertegenwoordigers vanuit overheid, onderwijs en ondernemers én minister-president Mark Rutte bij elkaar voor een inspirerend programma met als gemene deler: hoe zorgen we ervoor dat onze regio ook in de toekomst leefbaar, aantrekkelijk en groen blijft?

Dat de regio voor een aantal grote uitdagingen staat, is inmiddels bekend. Er moeten meer woningen gebouwd worden, energie steeds duurzamer opgewekt, natuur moet behouden blijven en werkgelegenheid op peil. En natuurlijk willen we onze goede regionale voorzieningen niet kwijt. Al deze opgaven vragen ruimte, die schaars is. We moeten dus op zoek naar creatieve manieren om dit toch allemaal te doen.

Uitvoeringsagenda kroon op samenwerking

Daarvoor is goede samenwerking broodnodig. In Regio Stedendriehoek werken diverse overheden (gemeenten en provincies) samen met onderwijs (o.a. ROC Aventus, Saxion Hogescholen) en ondernemers samen aan een mooie toekomst voor de regio. Deze samenwerking is nu gevat in een nieuwe Uitvoeringsagenda, waar de plannen voor de komende jaren in staan. Minister-President Mark Rutte, Commissaris van de Koning van Overijssel Andries Heidema en gedeputeerde van provincie Gelderland Jan van der Meer namen het eerste exemplaar in ontvangst. Een feestelijk moment, dat als startpunt dient voor verdere samenwerking in de komende jaren.

Ondernemers en studenten: vergroening op alle fronten

Regio Stedendriehoek presenteerde zich verder in al haar facetten. Regionale ondernemers werden vertegenwoordigd door Leadax, E-flight academy, Saxion Hogescholen en Remeha. Lef hebben, vooruit durven denken en dóórgaan, ook als bijvoorbeeld technische ontwikkelingen nog niet ver zijn, stonden bij alle vier centraal. De ontwikkeling van duurzame alternatieven voor bestaande producten kost tijd, maar het blijkt het altijd waard om in te investeren.

Rutte in gesprek met de jeugd

Daarna kwam de jeugd aan het woord: in de vorm van studenten van Saxion Hogescholen en het ROC Aventus. Zij waren uitgenodigd voor een tafelgesprek met Mark Rutte over de toekomst van de regio. Want te midden van dreigende vergrijzing loont het om naar de jeugd te kijken, naar vergroening dus. Hoe zorgen we ervoor dat zij behouden blijven voor de regio? Wat hebben zij nodig, nu en straks, om hier te willen blijven wonen en werken?

Beslissing met toekomstige generaties in achterhoofd

Aan bod kwamen het gebrek aan goede stageplekken en stagevergoeding voor mbo’ers, de weerslag die de coronapandemie heeft op het mentale welzijn van studenten en het gebrek aan fijne woonruimte in de regio. Gelukkig liggen er naast uitdagingen ook voldoende kansen: studenten zijn ontzettend gemotiveerd er iets van te maken en kijken daarbij verder dan hun eigen generatie. Vanuit de lhbtiq+-beweging werken zij bijvoorbeeld aan het verbeteren van inclusiviteit, juist voor volgende generaties: 'Elke beslissing neem je met toekomstige generaties in het achterhoofd'. Mooier kunnen we zelf de regiogedachte niet verwoorden.