Begin 2020 ging bij Regio Stedendriehoek de champagne open: de Regio Deal was een feit. Mede dankzij de handtekeningen van gedeputeerden Jan van der Meer van provincie Gelderland en Eddy van Hijum van Overijssel konden we aan de slag met legio projecten. We zijn nu een paar jaar verder. Wat heeft de Regio Deal ons gebracht volgens de heren?

Wat is de toegevoegde waarde van de Regio Deal?

‘Het was uiteraard heel goed nieuws dat het rijk de Regio Deal toewees aan de Regio Stedendriehoek,’ aldus Jan van der Meer (Gelderland). ‘En niet alleen vanwege de lijst projecten die mede dankzij de Regio Deal van start kon. Met name de probleemanalyse van de regio die aan de toekenning voorafging, is heel waardevol geweest. Soms is de jacht leuker dan de vangst zou ik bijna willen zeggen. Zo'n breed gedragen gezamenlijke analyse helpt de voortgang van de regio. De toegevoegde waarde van de Regio Deal zit hem dan ook enerzijds in de onderlinge samenwerking tussen gemeenten, provincie en rijk en anderzijds dragen de projecten op een mooie manier bij aan de brede welvaart onze provincie.’

Eddy van Hijum (Overijssel) kan dat alleen maar beamen. ‘We hebben ons bij het indienen van de Regio Deal écht fundamentele vragen gesteld. Wat is het profiel van onze regio, op welk schaalniveau willen we dingen aanpakken en welke projecten dragen daadwerkelijk bij aan de uitdagingen waar we voor staan? Dat heeft uiteindelijk een aantal hele mooie, concrete projecten opgeleverd.’

Wat was belangrijk voor de toekenning?

Eddy van Hijum: ‘Dat de Regio Deal is toegekend heeft volgens mij een aantal redenen. Het aanbrengen van focus op de actielijnen Cleantech Werkt en Groene Groei was daarin een hele belangrijke. In de zes programma’s en de projecten die daar onder vallen, zijn heel concrete resultaten beschreven. Ook de samenhang tussen de projecten en het feit dat ze elkaar versterken heeft geholpen. Bovendien hebben we laten zien dat we de Regio Deal echt iets waard vinden door zelf ook financiële middelen beschikbaar te stellen. Ik denk dat deze aspecten doorslaggevend zijn geweest.’

Wat gaat er blijvend beter dankzij de Regio Deal?

‘Regio Stedendriehoek is geen natuurlijk samenwerkingsverband. Het is een bedachte regio waarin het van groot belang is om samen te werken om tot een gezamenlijk verhaal te komen’, aldus Jan van der Meer. ‘De Regio Deal was een goede oefening in samenwerken want ik denk dat ook de totstandkoming van de Strategische Agenda, de Uitvoeringsagenda en de Ruimtelijke Puzzel die nu gelegd moet worden, er baat bij hebben gehad. De hele trits die volgde op de Regio Deal was mogelijk stroever tot stand gekomen als er niet al een fundament voor de onderlinge samenwerking tussen rijk, provincies, gemeenten en regio was gelegd’.

Zijn er dingen veranderd?

‘De verdieping op onze agenda heeft blijvende grote toegevoegde waarde’, aldus Eddy van Hijum. ‘Door zo intensief de diepte in te gaan en met de partners echt op zoek te gaan naar ‘wat willen we nou écht voor de regio’ heeft de onderlinge relaties verstevigd en dat is alleen maar positief voor de regio. En de projecten zoals de ontwikkelingen op het gebied van waterstof, biogas, het slimmer maken van de maakindustrie en de verduurzaming van het bedrijfsleven dragen allemaal bij aan een brede welvaart. Daarin samenwerken levert voordelen op. Dat zie je ook tussen Deventer, Apeldoorn en Zutphen die met elkaar afstemmen over werklocaties en bedrijventerreinen.’ 
Jan van der Meer: ‘Voorheen werkten we meer sectoraal, dus op de verschillende onderwerpen. De provincie Gelderland heeft gekozen voor een meer regio gerichte manier van werken. We hebben daarom regioteams samengesteld met één aanspreekpunt per regio. Voor de Regio Stedendriehoek is dat Rudy Uwland.’

Wat kan er beter bij eventueel volgende Regio Deal?

‘De Regio Stedendriehoek scoort beneden gemiddeld als het gaat om Europese subsidies’, weet Van Hijum. ‘Vorig jaar is er vanuit het rijk 74 miljoen naar de regio's gegaan en 500 miljoen vanuit de Europese Unie. De ervaring die is opgedaan bij de Regio Deal kun je ook inzetten om ándere fondsen te laten landen in de regio. We hebben met de Regio Deal immers geleerd hoe je dat succesvol met elkaar doet. Het aanbrengen van een hele scherpe focus, het feit dat de projecten bijdragen aan een brede welvaart én elkaar onderling versterken waren daarin doorslaggevend als je het mij vraagt. Die kennis kun je meenemen in een nieuwe aanvraag. Wellicht is een Europese subsidie dan wel interessanter voor de regio dan een nieuwe Regio Deal.’

Wat zou de provincie de volgende keer anders willen?

Jan van der Meer: ‘Uit de ‘monitor brede welvaart’ blijkt dat de tevredenheid van de inwoners in de Regio Stedendriehoek van alle Gelderse regio's het grootst is. In de regio is het goed toeven. Er is een mooi landschap, de natuur is prachtig en de woningen zijn relatief goed. We moeten soms ook, los van alle opgaven die er zijn, niet vergeten wat er al is en dat koesteren.’
Eddy van Hijum: ‘Bij een eventueel volgende Regio Deal zal het rijk waarschijnlijk andere eisen stellen en spelen andere uitdagingen. Al blijven de krappe arbeidsmarkt en het betrekken van de mensen die nu langs de kant staan waarschijnlijk actueel. Een Regio Deal moet vooral geen overheidsproject zijn. Wij zijn niet in de lead, dat zijn de bedrijven, scholen en organisaties die het daadwerkelijk doen. Als je kijkt waar de energie in de samenleving zit en daarop aanhaakt, komt het net als bij deze Regio Deal wel goed.’