Nog twee weken en dan is het kerstmis. Dan vieren we het feest van het licht, van Jezus’ geboorte, van samen zijn, warmte. Onze verre voorouders vierden rond die tijd de zonnewende. En volgens mij zijn wij ook allemaal blij met het feit dat de dagen weer langer worden.

Verrassend genoeg is bijna alles wat ik net zei over het kerstfeest ook van toepassing op onze Regio Deal. Als coördinator hoefde ik me lange tijd niet tot in detail te verdiepen in de inhoud van de projecten. Nu ik dat bij het schrijven van de voortgangsrapportage wel doe, valt me op hoe belangrijk het ‘samen’ steeds was bij de beoordeling van de aanvragen. En hoe warm onze themalijnmanagers betrokken zijn bij de penvoerders van de projecten.

Dat samenwerking centraal staat bij de projecten en zelfs doorslaggevend is voor de goedkeuring van een plan, zorgt ook voor mijn eigen enthousiasme voor dit programma. Want hoe mooi is het dat we op drie plaatsen in de regio techniekhubs hebben, waar studenten samen met ondernemers, gemeenten en de provincies werken aan nieuwe technieken voor een duurzamere samenleving, of waar zelfs scholieren van de basisschool enthousiast worden gemaakt voor techniek?

Of dat we in Zutphen mensen die lange tijd aan de rand van onze samenleving stonden, nu zien werken aan de verduurzaming van hun eigen woonwijk. En zo hun eigen leven beter op de rit krijgen.

Ik zie ook de worstelingen en dilemma’s van de projectleiders. Maar iedereen gáát ervoor, zet zich in om de doelen en resultaten te halen. Samen werken aan de Regio Deal-projecten, ons samen inzetten voor de brede welvaart. Een mooier voorbeeld van de kerstgedachte kan ik me niet voorstellen.

Myriam de Jong, coördinator Regio Deal