De gebiedspartners Algemeen Belang Wilp-Achterhoek, Attero, Bosgoed Diervoeders, Cleantech Regio en gemeente Voorst ondertekenden op dinsdag 11 oktober een hoofdlijnenakkoord. In dit akkoord staan de afspraken die de vijf partijen met elkaar hebben gemaakt om samen de leefbaarheid in Wilp-Achterhoek sterk te verbeteren.

Bij de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo zouden ter hoogte van Wilp-Achterhoek twee viaducten gesloopt en herbouwd moeten worden. Het ene viaduct kent dagelijks zo’n 7000-8000 verkeersbewegingen. Op het andere viaduct komt een fractie van dat aantal. Wat nou, dachten ze in Wilp-Achterhoek, als we één viaduct niet laten terugkeren en met de financiële ruimte die daardoor ontstaat goede dingen doen voor het dorp? En zo geschiedde.

Huzarenstukje

Algemeen Belang Wilp-Achterhoek, Attero, Bosgoed Diervoeders, Cleantech Regio en gemeente Voorst hebben zich de afgelopen drie jaar ingespannen en zijn onder onafhankelijke begeleiding door TwynstraGudde tot een hoofdlijnenakkoord gekomen. Door dit hoofdlijnenakkoord vorige week te ondertekenen, tijdens een bijeenkomst bij Restaurant Bosgoed in Wilp-Achterhoek, gaan de partijen zich inzetten om de geformuleerde doelstellingen binnen de planning te realiseren. Dieter de Vroomen is programmamanager Cleantech A1 Zone en zette namens Cleantech Regio een handtekening: ‘De samenwerking tussen de partners in de afgelopen jaren is een huzarenstukje. Het laat zien wat je lokaal kunt bereiken door de handen ineen te slaan en gezamenlijke lobby.’

Woningbouw mogelijk

Met het geld dat vrijkomt na de verkoop van de gronden onder het viaduct en het talud wordt de leef- en duurzaamheid van het dorp Wilp-Achterhoek aanzienlijk verhoogd. Zo wordt er met het vertrek van het ruim 100 jaar oude Bosgoed Diervoeders uit het dorpscentrum woningbouw mogelijk. Ook wordt extra geluidswering langs de A1 aangebracht. ‘De geluidswering is een van de meekoppelkansen die door Rijkswaterstaat en aannemer Heijmans worden verzilverd bij de verbreding van de A1.’ Er komt een nieuw bestemmingsplan voor de Ardeweg en locatie Bosgoed plus een deel van het achterliggend terrein. Naar verwachting starten de diverse werkzaamheden in 2023 en 2024.

Het hoofdlijnenakkoord is ondertekend door:

  • Huub Wildenbeest, voorzitter bestuur Algemeen Belang Wilp-Achterhoek
  • Hans Boer, directeur Attero
  • Rick Bosgoed, directeur Bosgoed Beheer
  • Dieter de Vroomen, programmamanager Cleantech A1-Zone Cleantech Regio
  • Bert Visser, wethouder gemeente Voorst
  • Hans de Haan, voorzitter projectteam Gebiedsontwikkeling A1-zone Wilp-Achterhoek