Ben jij werkgever in de Cleantech Regio en wil je een vergoeding tot wel 50% voor de opleidingskosten van jouw werknemers? Vraag dan voor 31 december 2022 een voucher aan bij het Ontwikkelfonds. ‘We hopen met name dat grote productiebedrijven deze kans grijpen voor hun werknemers’, zegt Karen Smit, projectleider van het Ontwikkelfonds.

Van een korte training tot een volledige opleiding, met een scholingsvoucher is van alles mogelijk. Smit: ‘Met name werknemers die praktisch zijn opgeleid op mbo 2 of 3 niveau, denken zelf niet zo snel aan een opleiding. Maar een gerichte training, deelcertificaat of speciale module kan goed zijn voor de doorontwikkeling van deze groep werknemers. Het biedt ze meer kansen en mogelijkheden. En op het moment dat de markt iets anders van ze vraagt, zijn ze breder inzetbaar binnen het bedrijf.’ 

Basiskennis verkrijgen

Linda van Donselaar, adviseur Leren en Werken bij het Leerwerkloket Stedenvierkant, behandelt samen met haar collega Mariska de Haan de aanvragen die binnenkomen. ‘Er zijn talloze voorbeelden van bedrijven die vouchers aanvragen. Een mooi voorbeeld in de energietransitie is de aanleg van zonnepanelen op daken. Het tekort aan arbeidskrachten is zo groot dat iedereen die een trap op kan, wordt binnengehaald. Maar de basiskennis van elektrotechniek ontbreekt vaak bij deze groep. Dan is een opleiding eerste monteur montage op daken dé manier om ervoor te zorgen dat iemand toch goed onderlegd het dak op kan. Dus hoe mooi is het dan dat je de helft van de opleidingskosten terugkrijgt?’

Alsnog dat papiertje

‘Een ander voorbeeld is iemand die zijn werk in de praktijk goed kon uitvoeren, maar nooit een papiertje heeft behaald. Door dat alsnog te doen, met een bijdrage uit het Ontwikkelfonds, staat zo iemand een stuk krachtiger mocht hij werkloos worden of van werkgever willen veranderen’, licht Linda toe. ‘Recent is er een groep kraamverzorgenden opgeleid waarbij de werkgever gebruik heeft gemaakt van vouchers, maar ook een HRM adviseur die nu deels werkt als rouw- en verliescoach heeft een aanvraag gedaan. We bekijken per aanvraag of de voucher iemands kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Ik en mijn collega denken altijd graag mee. We kennen het aanbod van opleidingen en trainingen en we hebben een groot netwerk in de regio dat we graag inzetten.’

Goed werkgeverschap

Het Ontwikkelfonds is niet alleen goed voor werknemers, ook werkgevers hebben er profijt van. Karen: ‘Je personeel scholen en trainen zorgt ervoor dat je een wendbare organisatie blijft met vakbekwame mensen. Een must in de huidige energietransitie en transitie naar een circulaire economie. Dat je je mensen traint en up-to-date houdt straalt ook af op het bedrijf. Niet alleen voor toekomstig personeel, maar het helpt ook bij het behouden van personeel en het goed invullen van vacatures. Het laat zien dat je investeert in personeel en dat je goed werkgeverschap belangrijk vindt. In de huidige krappe arbeidsmarkt kan dat een reden zijn voor toekomstig personeel om juist bij jou te solliciteren en niet bij een collega.’

Aanvragen scholingsvoucher

  • Voor 31 december 2022
  • voor een opleiding of training die binnen zes maanden na aanvraag start bij een erkende opleider
  • Er is per werknemer tot wel € 2.500, - beschikbaar
  • Er zijn nog 170 vouchers beschikbaar, dus pak je kans!
  • Ben je een ZZP'er, werknemer of werkzoekende, ook voor jou zijn er scholingsvouchers

www.leerwerkloketstedenvierkant.nl


Onderdeel van de Regio Deal Cleantech Regio

Het Ontwikkelfonds wordt mede gefinancierd vanuit de Regio Deal Cleantech Regio. Met het sluiten van deze Regio Deal geven het Rijk, de provincies Gelderland en Overijssel, de acht deelnemende gemeenten in de Cleantech Regio, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om een groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Alle partijen dragen financieel bij om de projecten mogelijk te maken, waarbij de investeringen werken als een vliegwiel voor toekomstige samenwerkingen.