Ben je ondernemer in de Cleantech Regio, heb je een concreet circulair businessplan maar mis je nog financiering? Dan kun je tot 30 november 2022 een beroep doen op het Stimuleringsfonds Circulaire Fabrieken. Het fonds is een van de instrumenten van het Regio Deal-project Circulaire Fabrieken om de versnelling naar circulair ondernemen te stimuleren.

Het fonds is bedoeld voor het verduurzamen van een productieproces, of een deel daarvan. Denk bijvoorbeeld aan circulair ontwerp, levensduurverlenging of retourlogistiek. Een aanvrager kan een bijdrage ontvangen voor 50% van de kosten tot max € 200.000.

Meters maken in verminderen

Lid van de Strategische Board Cleantech Regio, wethouder Jeroen Joon van gemeente Apeldoorn, roept ondernemers op om gebruik te maken van het fonds en circulaire plannen om te zetten in daden. ‘Dit is een prachtig fonds voor bedrijven die meters willen maken in het verminderen van grondstoffengebruik. Maak er vooral gebruik van en maak werk van je circulaire ambities.’

Hulp bij aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag zijn een aantal stappen nodig. De eerste stap is contact opnemen met het projectteam Circulaire Fabrieken om na te gaan of het project voldoet aan de voorwaarden en om de inhoud van de aanvraag door te nemen. Het projectteam biedt waar nodig ook begeleiding bij het indienen van een aanvraag.Een onafhankelijke jury beoordeelt de aanvragen onder andere op mate van circulariteit op basis van de R-ladder, slaagkans en jaarlijks totaal vermeden verbruik van primaire grondstoffen van de investering.

Hulp bij circulaire transitie

Naast ondersteuning van ondernemers met een uitgewerkt circulair plan biedt het projectteam Circulaire Fabrieken ook intensieve begeleiding aan maakbedrijven die minder ver zijn in de circulaire transitie. Zij kunnen gebruik maken van de kennis, het netwerk en de diverse tools die via dit project ter beschikking worden gesteld, waaronder een quick scan en kennis- en innovatievouchers.

Contact

Wil je een beroep doen op het stimuleringsfonds? Kijk hier hoe je in contact komt met het projectteam. circulairefabrieken.nl