Nu alle gemeenteraden akkoord zijn, is het officieel: ons Dagelijks Bestuur is weer helemaal compleet. De komende vier jaar staat Ron König (burgemeester van Deventer) als voorzitter aan het roer van de regio Stedendriehoek. Annemieke Vermeulen (burgemeester van Zutphen) is tot het einde van haar ambtstermijn vicevoorzitter.

Brede welvaart

De uitdagingen waar de regio voor staat zijn groot, de ambities ook. König: ‘We willen het natuurlijk allemaal: onze energie duurzaam opwekken, voldoende woningen voor iedereen, ons prachtige landschap behouden. Onze industriegebieden en werkgelegenheid veiligstellen, de knelpunten op ons wegennet verhelpen én ervoor zorgen dat we goedgeschoolde arbeidskrachten hebben om het stuwmeer aan vacatures op te lossen. Kortom: we werken aan de brede welvaart van onze regio. En dat alles in de beperkte ruimte die we samen hebben.’ Een flinke klus, waarvoor samenwerking tussen verschillende partijen natuurlijk en noodzakelijk is.

Samen moeten we het doen

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek werkt onder de vlag van Cleantech Regio nauw samen met de Strategische Board. Hier komen de drie O’s samen: overheid, onderwijs en ondernemers. König: ‘Om de vraagstukken waar we voor staan op te lossen, hebben we het onderwijs en de ondernemers in onze regio hard nodig. Dit kun je niet alleen als overheid doen. Daarvoor moeten we slim samenwerken. Dit komt tot uiting in de nieuwe uitvoeringsagenda, waarin we samen met het onderwijs en ondernemers concrete resultaten zetten die bijdragen aan onze brede welvaart.’ De komende maanden krijgt deze agenda vorm.

Portefeuilleverdeling

Elk lid van het dagelijks bestuur heeft zijn of haar eigen aandachtsgebied en/of portefeuille. De verdeling ziet er de komende vier jaar zo uit:
• Ron König (voorzitter, Deventer): de portefeuilles Externe betrekkingen, communicatie en lobby en Bereikbaarheid en als bestuurlijk aandachtsgebied het Investeringsplatform
• Annemieke Vermeulen (vicevoorzitter, Zutphen): de portefeuille Wonen en als bestuurlijke aandachtsgebieden de Uitvoeringsagenda en de Betrokkenheid raden
• Jeroen Joon (Apeldoorn): de portefeuille Economie en als bestuurlijk aandachtsgebied de Regio Deal en Stikstof (Veluwe arrangement)
• Alex van Hedel (Brummen): De portefeuille Financiën, personeel en organisatie
• Tom Horn (Epe): De portefeuille Gebiedsontwikkeling
• Paula Jorritsma (Voorst): De portefeuille Landbouw
• Jan Willem Wiggers (Heerde): De portefeuille Regionale Energiestrategie (RES)
• Sebastiaan van ’t Erve (Lochem): Het bestuurlijke aandachtsgebied Digitalisering