Er gebeurde veel in de eerste helft van 2022. Daarom blikken we terug op het afgelopen halfjaar met onze 8 best gelezen berichten. Vandaag is dat het Fieldlab Vitale Vakantieparken. Dit project is in oktober 2021 gestart als pilot bij Camping de Wildhoeve en bij RCN de Jagerstee. Tientallen studenten van Hogeschool Saxion deden onderzoek waarbij de centrale vraag was; hoe kan ik mijn onderneming zo goed mogelijk klaarstomen voor de energietransitie? Afgelopen juni werden de resultaten gepresenteerd.

De energietransitie is een grote maatschappelijke uitdaging, waar iedere inwoner en elk bedrijf de komende periode mee te maken gaat krijgen. De twee vakantieparken Camping de Wildhoeve en RCN de Jagerstee wilden na een uitvraag van de Cleantech Regio graag aan de slag. Samen met gemeente Epe, Cleantech Regio, Vitale Vakantieparken en Saxion Hogeschool ontstond dit pilotproject.

Studenten in de pilot

Tientallen studenten van diverse opleidingen nemen deel aan dit onderzoek. “Deze worden begeleid door onderzoekers en lectoren en werken samen aan innovatieve oplossingen om vakantieparken te verduurzamen. Deze zogenaamde hybride leeromgeving waarin ondernemers, overheid en onderwijs samenwerken geeft energie en inspiratie”, aldus Michiel Flooren lector Regio-ontwikkeling bij hogeschool Saxion”.

‘Duurzaamheidskennis’

Volgens Rob van den Hazel, programmamanager Vitale Vakantieparken, diende het Fieldlab ook nog een groter en breder doel: “We hopen dat de Saxion-studenten antwoorden vinden op de vragen die Camping de Wildhoeve en RCN de Jagerstee hebben in relatie tot hun eigen energietransitie. Uiteindelijk zal dit voor veel vakantieparken meerwaarde in duurzaamheidskennis gaan opleveren. Sterker: de resultaten van dit Fieldlab-project zijn naast plaatselijk en regionaal, misschien zelfs wel op landelijk niveau te gebruiken.” Arko van Brakel, directeur Cleantech Regio vult aan: “De overgang naar een energiepositieve bedrijfsvoering raakt ons allemaal. Een duurzame toekomst begint natuurlijk bij het ontdekken van duurzame businessmodellen, die goed zijn voor het klimaat, maar ook bijdragen aan de onderneming. Het is fantastisch dat dit fieldlab een steentje bijdraagt aan deze ontdekkingsreis. Dat studenten van Saxion, als generatie van de toekomst, hierin samen werken met de ondernemers van nu, maakt dit project extra waardevol.”

Presentatie resultaten

Afgelopen juni werden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Wethouder Maarten Heere van Epe, die de Energietransitie in zijn portefeuille heeft, was hierbij aanwezig: “Het onderzoek van de studenten heeft ons veel inzicht gegeven in de situatie op de vakantieparken en een doorkijkje naar de mogelijkheden. Niet alleen voor deze specifieke parken, maar voor parken op de héle Veluwe. De energietransitie is complex voor vakantieparken en hier worden écht stappen gezet om te verbeteren.”

Inzichten uit het onderzoek

De studenten gaven bij RCN De Jagerstee een presentatie voor de wethouder en de verschillende partners. De studenten hebben het accent in hun onderzoek gelegd op het doen van een 0-meting: wat is de huidige situatie bij de parken? Ook is er onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve warmtebronnen. Een greep uit de onderzoeksresultaten.

Situatie op de parken

  • De ‘groot gasverbruikers’ op de parken zijn geïdentificeerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat het sanitair en het zwembad dé grote gasverbruikers zijn. 
  • De studenten hebben inzicht gegeven in het energieverbruik van de gasten.
  • Het valt op dat het leidingnetwerk bij de parken lastig in kaart te brengen is, omdat dit in de loop der jaren (stapsgewijs) is uitgebreid. 

Besparingsmogelijkheden en overwegingen

  • Veel vakantieparken zijn seizoensbedrijven. Deze bedrijven hebben minder maanden per jaar de tijd om hun energie-investering terug te verdienen. Dat maakt hun situatie wezenlijk anders dan andere bedrijven uit het MKB (waar ze vaak onder geschaard worden) en laat zien dat een specifieke benadering nodig is voor deze parken. 
  • Het energieverbruik op vakantieparken is sterk afhankelijk van hun gasten. Er is onderzocht en geadviseerd hoe gewenst gedrag m.b.t. energieverbruik bij de gast gestimuleerd kan worden. 
  • Er zijn diverse aanbevelingen gedaan op het gebied van afvalmanagement. 

Mogelijke toekomstige warmtebronnen 

  • Er is ook aandacht besteed aan de huidige infrastructuur op de parken, waardoor er een doorkijk is ontstaan naar de mogelijkheden omtrent duurzame warmtebronnen en opwek.

Platform Innoverde

Een ander project van hogeschool Saxion dat aansluit bij dit initiatief is Platform Innoverde. Studenten hebben enkele jaren gewerkt aan de totstandkoming van dit duurzaamheidsplatform, waarop ondernemers van vakantieparken terecht kunnen. Hier vinden ze informatie over alle benodigde informatie op het gebied van circulair ondernemen, duurzame energie en relevante wet- en regelgeving.

Meer onderzoek nodig 

Het studentenonderzoek heeft veel aanknopingspunten opgeleverd, waarop verder onderzoek gebaseerd kan worden. Naast het algemene testen van oplossingen en metingen, wordt ook gedacht aan het maken van specifieke business cases om te kijken hoe de investering voor mogelijke oplossingen opweegt tegen het voordeel voor de vakantieparken. De invulling van het vervolg van het project wordt momenteel verder uitgewerkt.