Jaap Fris en Niels Moshagen van Erve Kiekebos

Stichting Lenteland start een regeneratieve boerderij in Empe, gemeente Brummen: Erve Kiekebos. Eind vorig jaar werd al een voormalige melkveebedrijf met 18 hectare grond gekocht, nu zijn ook de boeren voor Erve Kiekebos gevonden; Jaap Fris en Niels Moshagen gaan deze eerste regeneratieve gemeenschapsboerderij runnen.

Regeneratieve landbouw zorgt ervoor dat de levensdragende capaciteit van een plek vergroot wordt, doordat een boer daar voedsel, vezels of aromatische producten teelt. Waar duurzaamheid vaak gaat over het verminderen van een negatieve impact, gaat regeneratie over het maken van een pósitieve impact. Deze vorm van landbouw is gericht op het vergroten van de biodiversiteit, het verrijken van de bodem, het verbeteren van de waterhuishouding en versterken van ecosystemen, terwijl de boerderij daarnaast op een waardevolle manier bijdraagt aan lokale economie en gemeenschappen waarbij de verbinding tussen boer en burger wordt versterkt.

Toekomstboeren

Op allerlei plekken in ons land ontstaan soortgelijke coöperatieve landbouw initiatieven zoals Herenboeren en De Patrijs. Steeds meer boeren en burgers willen samen aan de slag met regeneratieve landbouw. Regeneratieve gemeenschapsboerderijen zijn geen privébezit. Ze zijn van alle betrokkenen die het als tijdelijk beheerders doorgeven aan de volgende generatie. In Empe is nu de eerste boerderij van Stichting Lenteland van start gegaan.

Nieuwe boeren

Na de aankoop van de boerderij ging Lenteland recent op zoek naar boeren die deze boerderij willen opstarten. Na een intensief selectieproces zijn ondernemers Jaap Fris en Niels Moshagen de kandidaten die dit gaan doen. Beiden zijn ook betrokken bij de recent gelanceerde campagne ‘Super die Boer’. De mannen hebben een groot hart voor regeneratieve landbouw en hebben veel ervaring met het binden van groepen mensen aan hun activiteiten. Zo zetten zij eerder een ondernemersschool voor vluchtelingen, een bedrijf in duurzame energieoplossingen en een co-workingspace voor sociale ondernemers op. Moshagen: ‘Bij ons ontstond een grote wens om onze ervaring samen te brengen op een plek en daar in de buitenlucht te werken aan ons toekomstbestendige landbouw-ideaal. De afgelopen 2,5 jaar hebben we veel geleerd over regeneratieve landbouw en zijn we op zoek geweest naar een eigen boerderij. We zijn blij dat Lenteland ons de mogelijkheid biedt om Erve Kiekebos te gaan vormgeven.’

Plek van mensen

Op Erve Kiekebos komt een zelfoogsttuinderij die de boeren dit seizoen nog gaan opstarten. Later zal ook de rest van het land ontwikkeld worden met onder andere voedselbosbouw. De mannen zien op dit moment vooral uit naar de kennismaking met de buurt om te horen wat mensen vinden van hun ideeën voor deze regeneratieve gemeenschapsboerderij. ‘Het moet echt een plek van mensen worden, van de buurt en van ondernemers die wij ruimte bieden om een stukje invulling aan Erve Kiekebos te geven.’ vertelt Fris. Lenteland-oprichter Wouter Veer is verheugd dat de eerste boerderij in Nederland nu echt van start gaat: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat Jaap en Niels de benodigde capaciteiten hebben om Erve Kiekebos vorm te geven en ik zal er alles aan doen om hen hierbij te ondersteunen.’

Bron: Lenteland