In Apeldoorn is het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) gestart, een initiatief van de Politieacademie, Universiteit Twente, gemeente Apeldoorn en Saxion. Drie werkpakketten binnen het CVD worden mede gefinancierd vanuit de Regio Deal. ‘Het CVD lijkt los te staan van andere Regio Deal-projecten, maar raakt juist aan alles’, zegt Mark Dorenbusch van Saxion.

De ontwikkelingen op het terrein van digitalisering en informatietechnologie gaan supersnel. Maar nieuwe technologieën brengen óók nieuwe risico’s met zich mee. ‘Precies daarom hebben de partners samen met de gemeente Apeldoorn en verschillende bedrijven hun krachten gebundeld in het CVD’, vertelt Mark Dorenbusch programmaregisseur Veiligheid & Digitalisering bij Saxion. Digitale veiligheid is een thema dat ook op andere plekken in het land wordt opgepakt, maar het CVD onderscheidt zich nadrukkelijk door in te zetten op Human Capital.’ Volgens Dorenbusch draagt het CVD ook bij aan de aantrekkelijkheid van de regio. ‘Het trekt mensen naar de regio en houdt ze mogelijk ook in de regio.’

Vraagstukken

Het centrum gaat de komende jaren aan de slag met de volgende vraagstukken:

  • het vergroten van cyberbewustzijn en -weerbaarheid en de aanpak van zaken als cybercrime, identiteitsfraude en digitale afpersing
  • het ontwikkelen van een innovatieve aanpak voor de bestrijding van ondermijning en nieuwe opsporingstechnieken
  • het opleiden van de medewerker van de toekomst met vaardigheden en kennis rondom vraagstukken van digitale veiligheid
  • het aanpakken van het arbeidsmarkt-tekort van medewerkers in zowel de publieke als private sector
  • samen met het bedrijfsleven nieuwe businessmodellen en strategieën ontwikkelen voor een veilige digitale omgeving

Nieuw pand en nieuwe directeur

De bestuurlijke aftrap van het CVD was in oktober 2021. Sindsdien is het centrum volop in ontwikkeling. Dorenbusch: ‘Vanaf 1 september aanstaande is het CVD definitief gevestigd in Apeldoorn en begin dit jaar kende de provincie Gelderland een subsidie toe van maar liefst 3 miljoen.’ Per 1 juli start bovendien Ben Kokkeler als directeur-bestuurder van het CVD, die daarmee het stokje van interim-directeur Miriam Luizink overneemt. Daarnaast fungeert Lodewijk Asscher, voormalig vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II, als aanjager van het CVD. ‘Veiligheid is steeds meer digitale veiligheid geworden. Ik wil me daarom inzetten om dit centrum een succes te maken’, zei Asscher eerder. Dorenbusch: ‘Lodewijk Asscher heeft onder meer een belangrijke bijdrage geleverd door het CVD in Den Haag op de kaart te zetten. Het helpt enorm dat iemand als hij de Rijksoverheid meeneemt in onze ambities en de fysieke afstand tussen Apeldoorn en Den Haag weet te overbruggen.’

Rol in de Regio Deal

‘Het CVD lijkt los te staan van de andere Regio Deal-projecten en initiatieven, maar raakt juist aan alle initiatieven en ontwikkelingen die we de komende jaren met elkaar gaan doormaken’, zegt Dorenbusch. ‘Digitale veiligheid is van belang voor vrijwel alle innovatieve ontwikkelingen in de regio. Denk aan het hacken van zonnepanelen, de inzet van drones, de verduurzaming van de landbouw, waterveiligheid; digitale veiligheid is echt een integraal onderdeel van de andere projecten. Het is de kunst om die ook écht aan elkaar gaan verbinden, zodat de energietransitie ook op een digitaal veilige manier wordt vormgegeven.’

Drie werkpakketten

Het CVD pakt die grote vragen aan langs vier wegen: onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en publieksactiviteiten. De drie werkpakketten die vanuit de Regio Deal financieel worden ondersteund, sluiten hier naadloos op aan.

Werkpakket 1: VeiligheidsLab
Het lab is de plek waar studenten, onderzoekers en partners uit het werkveld met elkaar aan actuele vraagstukken werken. In deze praktijkgerichte werkplaats staan ideeën, experimenten, samenwerken en interactie centraal. Een van de eerste activiteiten was bijvoorbeeld een hackathon waarbij studenten van Saxion en Aventus twee dagen lang websites van Apeldoornse ondernemers doorlichtten op privacylekken en verouderde software. ‘Bedrijven kunnen hier nu al terecht als ze een vraag hebben. Komende tijd gaan we de e-loketfunctie verder inrichten, maar voor samenwerking kan contact worden opgenomen met Henk van Ee (projectleider VeiligheidsLAB)’.

Werkpakket 2: Leven Lang Ontwikkelen (lijn Onderwijs)
Een leven lang blijven leren is belangrijk. Zeker als het gaat om digitalisering waarbij de ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. ‘Samen met de betrokken partners wordt nieuw onderwijs ontwikkeld voor de vraagstukken rondom veiligheid en digitalisering. De vorm en inhoud worden primair bepaald door de kennisvraag uit het bedrijfsleven.’

Werkpakket 3: StartupLab (lijn Ondernemerschap)
Het lab is een omgeving waar studenten en bedrijven samen aan de slag gaan in het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden gericht op de innovatieve informatietechnologie. Het gaat dan om onderwerpen als cybersecurity, forensische ondersteuning of financieel economische opsporingstechnologie. ‘Enerzijds gaat het om het opdoen van kennis en ervaring met ondernemerschap voor studenten die zich hier bezighouden met praktijkopdrachten. Anderzijds biedt het ruimte aan studenten, onderzoekers en innovatieve ondernemers om samen te gaan ondernemen.’

Regio Deal-project

De drie werkpakken binnen het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering worden mede gefinancierd vanuit de Regio Deal. Het doel van de Regio Deal is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Met het sluiten van de Regio Deal geven zowel het Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan deze ambities. Meer weten over initiatieven in de Cleantech Regio en/of de themalijn Human Capital? Neem dan contact op met themalijnmanager Nanke Kraehe: 06-15860435