De gemeente Voorst besloot dinsdag 29 maart om de gemeentelijke procedures in gang te zetten om het viaduct Ardeweg niet terug te plaatsen bij de verbreding van snelweg A1. Na jarenlange voorbereiding en verschillende bewonersavonden in Wilp-Achterhoek nam het college van burgemeester en wethouders dit besluit

Rijkswaterstaat besloot in maart 2021 op verzoek van de gemeente twee opties op te nemen in de aanbesteding verbreding en verduurzaming A1: een mét en een zónder terugplaatsing van het viaduct. Rijkswaterstaat stelde gemeente Voorst ook een ultimatum: voor 31 maart 2022 diende aangegeven te worden of het viaduct teruggeplaatst moest worden of niet. De gemeente heeft Rijkswaterstaat per brief geïnformeerd over haar besluit.

Besparing gemeenschapsgeld

Met het geld dat vrijkomt na de verkoop van de gronden van het viaduct en het talud zal de leef- en duurzaamheid van het dorp Wilp-Achterhoek aanzienlijk worden verhoogd. Zo wordt er met het vertrek van het al 112 jaar oude Bosgoed Diervoeders uit het dorpscentrum woningbouw mogelijk, wordt extra geluidswering langs de A1 aangebracht en komt er een verkenning naar een nieuwe fietsverbinding. Bovendien wordt met het niet terugplaatsen van het viaduct veel gemeenschapsgeld bespaard en CO2, stikstof- en fijnstofuitstoot verminderd.

Leefomgeving verbeteren

De betrokken partijen, belangenvereniging Algemeen Belang Wilp-Achterhoek (ABWA), gemeente Voorst, Cleantech Regio en de bedrijven Bosgoed Diervoeders en afvalverwerker Attero, hebben de intentie uitgesproken om dit plan te realiseren. Deze partijen hebben binnen de kaders van Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland de afgelopen twee jaar het plan uitgewerkt om de leefbaar- en duurzaamheid in het gebied sterk te verbeteren. De partners zien er naar uit er invulling aan te gaan geven en samen met Rijkswaterstaat en de Provincie de mogelijkheden te verkennen om het tracé verder te verduurzamen en de leefomgeving verder te verbeteren.

Met het besluit tot niet terugplaatsen van het viaduct kan dit plan nu in gang gezet worden. Wethouder Arjen Lagerweij: ‘Dit is een prachtig voorbeeld van hoe samenwerking tussen bewoners, bedrijven en overheden de leefbaarheid in een gebied kan verbeteren’.