Publicaties:

Compleet - Strategische agenda Cleantech Regio 2022-2030

Hoe ziet de Cleantech Regio er in 2030 uit? Hoe wonen, werken en recreëren de inwoners van deze regio, in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen, over 10 jaar? Dat is niet alleen een prettige voorsteloefening, maar noodzakelijke kost. Immers; ook de Cleantech Regio moet aan de slag met de grote opgaven waar heel Nederland voor staat, zoals klimaat, wonen, bereikbaarheid, regionale economie en duurzaamheid. Overheden, ondernemers en kennisinstellingen slaan daarom de handen ineen om de regio te versterken. Vrijdag 11 maart gaven bestuurders het startsein voor een nieuwe Strategische Agenda, als leidraad voor het werken aan de ambities in de regio.

In het vandaag afgeronde startdocument staan in hoofdlijnen de ambities van de Cleantech Regio, gericht op wonen, werken en bereikbaarheid. De Agenda is een initiatief van kennis-en netwerkorganisatie Cleantech Regio, de acht gemeenten uit de regio (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) en provincies Gelderland en Overijssel, in nauwe samenwerking met alle partners: ondernemers, kennisinstellingen, waterschappen en het Rijk. Gezamenlijk is gekeken wat er nodig is voor deze regio en waar partners elkaar kunnen versterken. Vandaag gaven Sebastiaan van ‘t Erve (voorzitter Strategische Board Cleantech Regio en burgemeester van gemeente Lochem), Jeroen Joon (voorzitter dagelijks bestuur Cleantech Regio en wethouder van de gemeente Apeldoorn), Jan van der Meer (gedeputeerde voor de provincie Gelderland) en enkele andere bestuurders uit de regio het startsein voor de uitwerking van de strategische Agenda. Gedeputeerde Eddy van Hijum (provincie Overijssel) kon er vandaag niet bij zijn. De komende maanden maken die ver genoemde partijen, samen met alle partners,  afspraken over een concreet programma, zodat er flinke stappen gezet gaan worden op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid. 


3 thema’s: wonen, werken en bereikbaarheid

Een aanpak die werkt voor iedereen is essentieel; voor de grote én kleine gemeenten, de provincies, kennisinstellingen, en bedrijven. Daarom is er, op weg naar de Strategische Agenda van de Cleantech Regio, voor gekozen om de komende tijd voor drie thema’s te gaan: wonen, werken en bereikbaarheid. Thema’s die met elkaar zijn verweven en die belangrijk zijn voor de toekomst van de regio. Binnen deze thema’s staan duurzaamheid, digitaal vooruitstrevend zijn en de kwaliteit van ons mooie landschap voorop. 

Jeroen Joon: “Als regio zijn we enorm blij met deze agenda, waarmee we met volle kracht verder kunnen. En de regio is nooit af. We blijven verder bouwen, maar het fundament staat nu. Het was een proces onder grote druk, maar onder die grote druk hebben we wel enorm veel energie en verbinding weten te creëren.” Sebastiaan van ’t Erve: “De volgende stap naar een uitvoeringsagenda willen we samen met alle partners in de regio zetten. Met iedere partner in zijn eigen kracht magen we de regio nog sterker.”