Een plek waar sociale werkgelegenheid en hergebruik samenkomen. Waar je shopt in een kringloopwinkel, afval inlevert bij de milieustraat of producten laat repareren. Met dit beeld voor ogen hebben wethouders Jan Aalbers en Erik Visser van de gemeente Epe samen met algemeen directeur Lisette Bosch van Circulus een intentieverklaring ondertekend.

Zo’n circulair ambachtscentrum is als een samenwerking bedoeld tussen milieustraat, kringloopwinkel, reparatie-activiteiten en sociale werkgelegenheid. Het doel van het centrum is meer hergebruik van grondstoffen te realiseren en om mensen die dit nodig hebben te ondersteunen in het vinden van werk of het verder leren daarin.
In een circulair ambachtscentrum ontmoeten spullen voor hergebruik en sociale werkgelegenheid elkaar dus. Een mooie plek bovendien waar mensen, in wat voor vorm dan ook, vaardigheden kunnen opdoen voor een plek op de arbeidsmarkt.

Circulair Epe

Met de intentieverklaring geven de gemeente Epe en Circulus aan samen te onderzoeken hoe een dergelijk centrum in de gemeente Epe gerealiseerd kan worden. ‘We moeten met elkaar toewerken naar een circulaire economie. Een economie waar we zo veel als mogelijk afval vermijden en inzetten op hergebruik van materialen. Met dit onderzoek verkennen we of we door middel van een circulair ambachtscentrum dit hergebruik kunnen stimuleren,’ vertelt wethouder Jan Aalbers.
‘Even zo belangrijk,’ vult wethouder Erik Visser aan, ‘is het reduceren van de CO2 uitstoot door hergebruik van materialen. Een belangrijke opgave voortkomend uit het Nationale Klimaatakkoord en de onlangs vastgestelde lokale Transitievisie Energie.’

Inclusief Epe

Visser vervolgt: ‘Daarbovenop zorgt het ambachtscentrum voor lokale (sociale) werkgelegenheid. Dus circulair én inclusief, bijdragend aan een nog mooier Epe!’ Hierin samen optrekken als partners is belangrijk volgens Lisette Bosch, algemeen directeur van Circulus, ‘Wij kijken er naar uit om samen met de gemeente Epe te gaan verkennen hoe een circulair ambachtscentrum er uit zou moeten gaan zien.’ Eind dit jaar wordt het onderzoek afgerond en wordt gekeken naar de vervolgstappen.