Het Regio Deal project Vliegwiel Waterkwartier in Zutphen gaat het gesprek aan met 300 mensen die langdurig in de bijstand zitten. Het doel is dat minimaal 120 van hen weer actief mee gaan doen in de maatschappij. Vertrekkend projectleider Jeannette van ’t Hoen is enthousiast: ‘Iedereen wil uiteindelijk iets in zijn leven.’

De gemeente Zutphen richt zich sinds 2016 expliciet op het versterken van de sociaal- economische kracht van haar inwoners. Om dit te bereiken, is het programma Krachtig Zutphen opgezet. Daarbij heeft de gemeente besloten om te focussen op werk en duurzaamheid en op twee wijken; de Binnenstad en het Waterkwartier. Met name het Waterkwartier is een sociaal kwetsbare wijk met grote welvaartsverschillen, achterblijvende werkgelegenheid en daaraan gerelateerde problemen zoals armoede en/of schulden.

Regio Deal

Het project Vliegwiel Waterkwartier richt zich op een groep van 660 bewoners in de wijk die al langer een bijstandsuitkering heeft. Het gaat om acht procent van het totaal aantal inwoners ouder dan 15 jaar. De helft daarvan heeft bovendien al langer dan 5 jaar een bijstandsuitkering. Jeannette: ‘Bij de aanvraag van de bijstandsuitkering heeft ooit een intakegesprek plaatsgevonden. Bij mensen die een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt hadden met weinig kans op een baan, is toen besloten om niet te veel tijd in hen te steken. Eigenlijk hebben we deze mensen een beetje verwaarloosd. Nu de arbeidsmarkt is veranderd en we vanuit de Regio Deal extra middelen hebben gekregen, willen en kúnnen we nu écht iets doen voor deze mensen.’

24 Gesprekken

En dat extra’s is tijd nemen. ‘Van de 660 wijkbewoners in de bijstand krijgen 360 mensen al wél begeleiding naar werk, maar 300 mensen niet. Die groep gaan we nu persoonlijk benaderen. Een medewerker van het team Inkomen maakt een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Er is bewust gekozen voor wijkcentrum Waterkracht als locatie, maar vanwege Corona vinden de gesprekken nu merendeels plaats bij de gemeente aan de Henri Dunantweg. In het begin zijn mensen soms wat afhoudend of angstig, maar we hebben sinds de start in november vorig jaar nu 24 gesprekken gevoerd en niemand zegt ‘laat mij maar in die uitkering’. Vrijwel niemand kiest voor de bijstand, maar is er door omstandigheden in beland. Iedereen wil uiteindelijk iets in zijn leven.’

Werk

Tijdens het gesprek wordt gekeken of iemand bemiddelbaar is. ‘Als dat zo is, komt er een vervolgafspraak waarbij ook een consulent van GelreWerkt! (het werkleerbedrijf vanuit de gemeente Zutphen) aanwezig is. De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd waardoor de kansen voor deze groep op betaald werk zijn toegenomen. Maar als je gewend bent om alleen maar afwijzingen te krijgen is het best spannend om die stap te zetten. En soms is er ook een cursus, opleiding of werkervaringsplaats nodig. Dat kunnen we in samenwerking met GelreWerkt! bieden.’

Perspectief

‘Is iemand niet bemiddelbaar, omdat het fysiek, psychisch of om welke reden dan ook niet gaat, dan leggen we contact met Perspectief Zutphen’, vertelt Jeannette. ‘Soms heeft een nog thuiswonend kind zoveel zorg en aandacht nodig of kan iemand om medische redenen niet werken, waardoor het nu niet verstandig is om een traject naar werk te starten. Dan gaat een sociaal werker kijken hoe iemand op een andere manier weer mee kan doen. Door vrijwilligerswerk bij het wijkcentrum, de kinderboerderij of buurtservice: dat kan van alles zijn.’ Van de 300 mensen die benaderd worden is het doel dat uiteindelijk 120 mensen weer actief gaan meedoen; 60 naar betaald werk en 60 naar vrijwilligerswerk. ‘Uiteindelijk hopen we dat 20 deelnemers ook daadwerkelijk een betaalde baan vinden. We hebben bewust laag ingezet zodat we niet continue bezig zijn met het behalen van doelen maar met de mensen zelf.’

Eén gezamenlijk doel

Het project Vliegwiel is een deelproject van de pilot Wijkgericht werken aan talentontwikkeling in Zutphen. Het gemeenschappelijke doel is om samen met diverse instanties de sociale en economische veerkracht in de wijk te versterken. Jeannette: ‘De Werkmakers van de pilot Wijkgericht Werken hebben als vertrekpunt het creëren van werk rondom energietransitie en het benaderen van mensen via hun eigen netwerken in de wijk, waaronder schuldhulpmaatje. Ons vertrekpunt is de bijstand en van hieruit mensen naar werk te helpen. Door samenwerking kunnen we elkaar versterken’.

Mooie afsluiter

Voor Jeannette is project Vliegwiel het laatste project in haar carrière. ‘Ik ben deze maand met pensioen gegaan en draag per 1 februari het projectleiderschap van Vliegwiel over aan een nieuwe collega. Enerzijds jammer dat ik zo’n project, waarbij eindelijk écht tijd is voor mensen, niet meer kan leiden. Anderzijds staat het initiatief goed in de grondverf en is het een heel mooi project om mijn werkzame leven mee af te ronden. In de hoop en de wens dat hier voor anderen het werkzame leven juist begint.’

Onderdeel van de Cleantech Regio Deal

Project Vliegwiel wordt mede gefinancierd vanuit de Cleantech Regio Deal. Met het sluiten van deze Regio Deal geven het Rijk, de provincies Gelderland en Overijssel, de acht deelnemende gemeenten in de Cleantech Regio, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om een groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Alle partijen dragen financieel bij om de projecten mogelijk te maken, waarbij de investeringen werken als een vliegwiel voor toekomstige samenwerkingen.
Wil je in contact komen met themalijnmanager Human Capital Nanke Kraehe?
Dat kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06 15 86 04 35