In Oxe is de schop in de grond gegaan voor het nieuwste biogasinitiatief van Deventer: de Bio-HUB in Oxe. Wethouder Grijsen van de Gemeente Deventer legde symbolisch het eerste stuk van de biogasleiding aan. Naar verwachting kunnen de eerste afnemers Gezondheidsdienst voor Dieren en ForFarmers medio 2022 het eerste biogas gaan gebruiken.

Vijf melkveehouders en drie lokale leveranciers werken in de opgerichte bv ‘Oxe Geeft Gas’ (OGG) door middel van een zogenaamde ‘Bio-HUB’ samen aan de productie van biogas op de boerderij. De melkveehouders vergisten rundveemest van hun eigen boerderij. Bij deze vergisting ontstaat biogas, een duurzaam alternatief voor aardgas. Het geproduceerde biogas wordt vanaf de boerderijen via een biogasleiding vervoerd naar afnemers in de regio.

Bijdrage gemeente

Het college van wethouders van de gemeente Deventer steunt het innovatieve initiatief met 60 duizend euro om de laatste hobbel, de A1, te kunnen nemen. Wethouder Liesbeth Grijsen is enthousiast. Het biogasproject is volgens haar: “een unieke eerste pilot waarin we zowel aan een vitaal platteland, toekomstbestendige boeren als de energietransitie werken.”

Aanleg nieuwe gasleiding

Om het biogas bij de gebruikers, sectorgenoten GD en For Farmers, te krijgen, is een nieuwe gasleiding nodig die aangelegd moet worden tussen de deelnemende boerderijen en naar de afnemer. Met deze aanleg is in het project rekening gehouden, maar de passage onder de A1 door zorgde voor moeilijkheden. Met behulp van de gemeente Deventer is dat obstakel overwonnen en kan het project van start.

Met biogas kringlopen sluiten

Zelf zijn de agrariërs er blij mee: “Het is mooi dat we nu van start kunnen. De twee eerste afnemers zijn gevonden, maar er is zeker nog ruimte voor opschaling, dus we hopen dat meer bedrijven interesse gaan tonen. Biogas is een mooi en duurzaam alternatief!” aldus één van de melkveehouders. Ook de eerste afnemers van het biogas zien de voordelen. Zo past het initiatief bijvoorbeeld goed in de duurzaamheidsdoelstellingen van ForFarmers. Pieter Wolleswinkel, Directeur ForFarmers Nederland: “Wij hebben stevige ambities om onze eigen productie en logistiek verder te verduurzamen. Voor bepaalde stappen in het productieproces van ons veevoer is stoom nodig. Tot nu toe wordt de stoomketel met behulp van aardgas verwarmd, maar biogas is een duurzaam alternatief. We zijn er trots op dat we binnen de sector, en zelfs met onze klanten, hierin kunnen samenwerken en we dit alternatief kunnen toepassen in onze fabriek in Deventer. Dat past goed in onze duurzaamheidsstrategie ‘Going Circular’, waarin we kringlopen willen sluiten.”

Warmte van de boeren

Dat het een win-winsituatie is voor zowel producenten, afnemers, als de regio, ziet ook Kris van Malderen, directeur operations bij Royal GD: “Een mooi initiatief van onze klanten en achterban dat bijdraagt aan een duurzamere regio. Wij krijgen straks warmte van onze boeren!” Door over te stappen op biogas, dragen deze afnemers dus niet alleen bij aan de klimaatdoelen, maar verduurzamen ze eveneens hun eigen organisatie.

Steun van meerdere partijen

Dat de waarde van dit project wordt ingezien, blijkt ook uit de steun van andere partijen. Provincie Overijssel en het Energiefonds Overijssel (EFO) zijn eveneens subsidieverstrekker en financier van dit initiatief. Mede dankzij deze ondersteuning kan het project worden gerealiseerd.

Meer info: www.oxegeeftgas.nl