Het jaar 2021 begon voor mij al in het najaar van 2020. Met mijn collega Ineke Lijnema maakte ik een lange wandeling langs de IJssel, om te praten over de toekomst van de regio. We hadden allebei hetzelfde gevoel: er moet veel gebeuren in onze regio, maar alle ingrediënten om aan een succesvolle, groene toekomst te bouwen zijn aanwezig.

De belangrijkste opgave was eigenlijk hoe we al die ingrediënten bij elkaar moesten brengen. Ineke van uit haar verantwoordelijkheid voor het overheids-poot van de Cleantech Regio en ik vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de Strategische Board, waar naast gemeenten ook nog eens ondernemers en onderwijsinstellingen betrokken zijn. Het antwoord was even simpel als doeltreffend: we gaan het gewoon dóen!

Vanaf dat moment zijn we gaan samenwerken met alle mogelijke betrokkenen in onze regio. Goed luisteren bleek de allerbelangrijkste eigenschap te zijn die we nodig hadden. Want alle kennis om tot groene groei te komen is al aanwezig in onze regio: ondernemers, studenten, gemeentes en bewoners weten met hun vakmanschap en inzicht precies wat er moet gebeuren. We hoeven die kennis alleen maar op te halen en mee te nemen in onze plannen. En dat is precies wat we het afgelopen jaar gedaan hebben.

Deze open, betrokken houding hebben we ook verankerd in onze manier van werken. Dat is niet altijd eenvoudig. Want het proces rond een RES bijvoorbeeld, een Regionale Energie Strategie, is gewoon erg ingewikkeld. Iedereen wil namelijk graag groene energie, maar bijna niemand wil een windmolen in zijn achtertuin. Dus het lukt lang niet altijd om iedereen tevreden te houden. Als Cleantech Regio zijn we nauw betrokken bij de RES. In contact blijven is dus noodzakelijk. En dat was dan ook onze belangrijkste opdracht van het afgelopen jaar.

Als regio kunnen we alleen maar succesvol zijn als bewoners in onze regio en de mensen die hier werken succesvol zijn. Iedereen, van ondernemer tot leerkracht, van ambtenaar tot boer en van ICT-er tot raadslid, moet zich herkennen in de investeringen die we doen. Daarvoor moeten we natuurlijk in de eerste plaats resultaten boeken. En dat doen we gelukkig. In 2020 hebben we de Regio Deal binnengehaald, een soort subsidie- en investeringsprogramma waardoor we in 2021 een impuls van opgeteld bijna € 100 miljoen aan de regio konden geven. De uitvoering van dit programma verloopt bovengemiddeld goed. Niet alleen omdat we trots mogen zijn op een fantastisch team van bevlogen, deskundige collega’s die dagelijks intensief samenwerken met alle partners binnen onze regio. Nét zo belangrijk is dat we gekozen hebben voor een duidelijke focus: groene groei en een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Dit past bij onze mooie regio waar mens en natuur het karakter bepalen.

Maar het belangrijkste gevoel dat ik graag wil meenemen in het nieuwe jaar is het besef dat het succes van de regio vooral het succes is van de mensen in de regio. Daarom hebben we in 2021 vooral de prachtige mensen in de regio een podium gegeven. Niet alleen in onze nieuwsbrief, op onze sociale media en bij de events die we (helaas bijna allemaal online) hebben georganiseerd, maar ook bij het tot stand komen van ons Perspectief 2030 en onze Investeringsagenda. Het gaat in deze regio goed als het goed gaat met de mensen, de bedrijven en de natuur.

Toen ik anderhalf jaar gelden aan deze job begon, had ik de visie dat alle ideeën, alle uitvindingen en alle kennis om de wereld op een duurzame manier verder te brengen er al zijn. Ik was ervan overtuigd dat we alleen onze businessmodellen en oude werkpatronen maar hoefden aan te passen om duurzaam te kunnen groeien. Maar inmiddels durf ik nog stelliger te zijn: alle ideeën, uitvindingen en kennis zijn zelfs aanwezig binnen onze regio! We hoeven alleen maar samen te werken om de mensen achter al dit moois een kickstart te geven. Dan volgen de investeringen vanzelf. Want samen maken we de regio. Ook in 2022. Doet u mee?

Ik wens u namens alle collega’s, directie en bestuur van de Cleantech Regio hele mooie feestdagen en een gezond, succesvol en duurzaam 2022 toe!

Arko van Brakel