In Oxe wordt hard gewerkt aan de realisatie van een biogasHUB. Vijf boeren gaan hier volgend jaar biogas leveren aan bedrijven in de buurt. ‘In juni 2022 gaan we bedrijven voorzien van biogas’, aldus projectleider Knillis van der Burg. De contracten met de eerste twee afnemers zijn deze week getekend.

De BiogasHUB in Oxe is een samenwerking tussen vijf melkveehouders en drie lokale leveranciers uit de buurtschap. Na jaren van voorbereiding staat het project nu op het punt om daadwerkelijk uitgevoerd te worden. Op dit moment heeft één van de vijf boeren al een mestvergister op het erf staan. De overige vier volgen in de eerste helft van 2022. Het is de bedoeling dat in juni komend jaar alles operationeel is. Deze week zijn de contracten getekend met de eerste twee afnemers. 

Alternatief voor aardgas

‘We hebben de tijd met de hoge gasprijzen mee’, vertelt projectleider Knillis van der Burg. ‘Het mooie van biogas is dat dit écht een één op één alternatief voor aardgas is. Met dit project in Oxe kunnen we laten zien dat het daadwerkelijk mogelijk is.’ De komende tijd hopen we écht stappen te kunnen zetten richting duurzamere landbouw én het creëren van een nieuwe groene energiebron voor de gemeente Deventer.

Grote verduurzaming

In 2018 zijn de vijf melkveehouders uit Oxe al begonnen met het project Oxe Geeft Gas (OGG). Door de toenemende aandacht op het gebied van emissiereductie en energietransitie zagen zij een mooie kans om als agrariërs bij te dragen aan de verduurzaming van de regio. Dat doen ze door hun boerderijmest te vergisten waarbij biogas ontstaat. Via een biogasleidingnetwerk leveren ze vervolgens het gas aan nabijgelegen afnemers in Deventer.

Zowel op de melkveebedrijven als bij de afnemers realiseren ze hiermee een grote verduurzaming door stikstof- en methaanemissies sterk te verminderen en fossiel aardgas overbodig te maken. Naar verwachting sluiten nog meer melkveehouders zich de komende jaren aan bij het project OGG. Het potentieel van biogas neemt daardoor toe en het bereik wordt groter. Dat biedt vervolgens meer mogelijkheden
voor bedrijven in de regio om zich aan te laten sluiten op deze duurzame gasvoorziening.

Hoe werkt biogas?

Het proces begint in de stallen. Hier leggen de boeren dichte, emissiearme loopvloeren zodat de stikstof(ammoniak) uitstoot drastisch verminderd wordt. Ook krijgen ze op deze manier de beschikking over vers rundveemest voor de vergisters. Hoe verser de mest, des te meer biogas eruit komt. Ook zorgen de nieuwe vloeren voor meer comfort voor de koeien. De mest wordt vanuit de stal direct in de vergister gepompt. Hierin verblijft het ongeveer veertig dagen. Gedurende deze periode wordt het constant op 37°C gehouden. Vervolgens doen de bacteriën het werk: zij zetten organische materiaal uit de mest om in biogas.

Het biogas wordt tijdelijk opgevangen in een gasballon boven op de vergister. Aangezien biogas niet dezelfde samenstelling heeft als Nederlands aardgas wordt een behandelingsstap toegepast. Hier wordt de corrosieve zwavel verwijderd en wordt het gas ontdaan van waterdamp. Daarna is het klaar om op transport gezet te worden richting de afnemers. Wat overblijft is het zogenaamde digestaat: een natuurlijke meststof. Dit digestaat, een waterige vorm van de bestaande mest, kan vervolgens door de boer zelf weer op zijn eigen land worden uitgereden.

Bufferen nog uitdaging

Nadelen kent de BiogasHUB volgens Knillis van den Burg nagenoeg niet. ‘Het enige is dat er een investering moet worden gedaan. De boer heeft er nauwelijks extra werk mee, maar het levert hem wel een kleine toevoeging op aan de inkomsten van het bedrijf. Wat wel zo is, is dat de vraag naar gas  niet constant is terwijl de productie van biogas het hele jaar door 24/7 doorgaat. Het bufferen, de opslag van biogas, is nog een uitdaging waar aan gewerkt wordt.’

Meer info: www.oxegeeftgas.nl


Onderdeel Cleantech Regio Deal
De BiogasHUB in Oxe is een van de vele Regio Deal-projecten. Het doel van de Regio Deal is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Met het sluiten van de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan deze ambities van de Cleantech Regio. Alle partijen hebben een financiële bijdrage geleverd, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een vliegwiel voor toekomstige samenwerkingen.

Meer weten over initiatieven in de Cleantech Regio en/of de energietransitie? Neem dan contact op met Menno van Luijn, Themalijnmanager Energietransitie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)