Volgend uit het historische akkoord uit Parijs heeft Nederland een Klimaatakkoord opgesteld. Eén van de afspraken is dat de Cleantech Regio, net als de 29 andere energieregio’s in Nederland, een Regionale Energie Strategie moest opstellen. In 2021 werd de RES 1.0 gepresenteerd waarmee de regio 1.07 Twh wil bijdragen aan het Klimaatakkoord.

In 2015 hebben bijna alle landen van de wereld in Parijs historische afspraken gemaakt. Ze hebben een wettelijk bindende en universele overeenkomst voor het klimaat getekend. Belangrijkste doel is om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Daarnaast moet er een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen.

In Nederland zijn de afspraken van Parijs uit 2015 uitgangspunt voor het Klimaatakkoord. Nederland streeft naar 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best grootschalige duurzame elektriciteit (wind, zon op land en dak) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Dit staat in de Regionale Energie Strategie (RES).

De Cleantech Regio is één van de 30 regio’s in Nederland die een RES opstelt. Immers, de energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties in 30 regio's samen aan een Regionale Energiestrategie. Via de startnotitie, Concept-RES en Ontwerp RES 1.0 heeft de Cleantech Regio in 2021 in de RES 1.0 beschreven via welke strategie we 1.07 Twh grootschalige opwek van hernieuwbare energie willen realiseren tot 2030. Dit is onze bijdrage aan het Klimaatakkoord. Dit bod is via een intensief samenwerkingsproces in de regio tot stand gekomen op basis van afwegingen op het gebied van landschappelijke kwaliteit, maatschappelijk draagvlak en beschikbaarheid van het net.

Met het presenteren van de RES 1.0 hebben we een basis neergelegd. We weten nu immers dat we 1.07 Twh willen bijdragen aan het Klimaatakkoord en op welke manier we dat willen doen. Maar daarmee is de RES niet klaar. De aandacht verschuift van ambitie formuleren naar realiseren. En het realiseren van de ambitie zal niet gemakkelijk zijn. Zo zal nader onderzoek en externe factoren wellicht nieuwe belemmeringen aantonen, weten we dat de problematiek rondom de netinfrastructuur steeds groter wordt en willen we intensiever samenwerken om het draagvlak voor deze transitie te vergroten.

Kortom: de opgave is groot. Misschien zelfs wel groter dan we nu kunnen voorzien. Om de transitie te realiseren zijn dus slimme en innovatieve oplossingen nodig. Daar hebben we elkaar hard bij nodig. De RES is daarmee een doorlopend proces tot 2030 waarin we gezamenlijk aan de slag gaan om de ambitie te realiseren. En terwijl we daarmee bezig zijn, maken we in juli 2023 met de RES 2.0 de eerstvolgende foto van ons proces: waar staan we dan en is het nodig ons bod of strategie bij te stellen?

Alwin Roest, Procesregisseur RES