Twee grote consortia van Nederlandse bedrijven in de mobiliteitssector ontvangen samen 47 miljoen euro aan rijksmiddelen om doorbraken te realiseren in elektrificatie en waterstoftoepassingen in mobiliteit. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend gemaakt. Een deel van dit geld komt ook ten goede aan DEAC op Vliegveld Teuge.

Door samen te werken in deze innovatieprogramma’s willen de betrokken partijen Nederland koploper maken in groene mobiliteit. De samenwerkende partijen dragen zelf ruim 26 miljoen euro aan eigen middelen bij, daarmee bedraagt de totale technologische impuls voor de sector 73 miljoen euro.

Ecosysteem

Bijzonder aan de twee programma’s is dat er cross-sectoraal wordt gewerkt in een landelijk innovatief ecosysteem. In de consortia werken tientallen publieke en private partijen, onder de naam Green Transport Delta, intensief samen in twee innovatieprogramma’s voor de automotive sector, maritieme én luchtvaartsector. Grote bedrijven als VDL Groep, DAF Trucks, NXP Semiconductors en Bosal, MKB-bedrijven en startups zoals ELEO werken samen met kennispartners als TNO, Technische Universiteit Eindhoven en Maastricht University. RAI Automotive Industry NL en Brainport Development tekenen voor het meerjarig programmamanagement van de consortia.

DEAC in Teuge

Ook DEAC op Vliegveld Teuge is onderdeel van een van deze twee programma’s, namelijk de consortiumaanvraag geleidt door VDL. In Teuge komt het Fieldlab Laadinfra, waar DEAC onderzoeks- en kennispartner in is. ‘Met de te ontvangen subsidie van € 133.000 gaan bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samen een laadplein voor vliegtuigen vormen’, aldus Menno van Luijn, programmamanager DEAC én themalijnmanager energietransitie bij Cleantech Regio. ‘Als je het hebt over verduurzaming ben ik een groot voorstander van ‘niet lullen, maar poetsen’. Dat is precies wat we hier gaan doen. Dit laadplein als Fieldlab is een heel concreet onderdeel van de duurzame luchtvaartcampus die op Vliegveld Teuge gerealiseerd wordt. Hierbij gaat het DEAC met name om het leveren van expertise en onderzoekscapaciteit.’

Direct toewerken naar concrete resultaten

Het geldt voor alle programma’s dat ze concrete resultaten gaan opleveren. Zo wordt er ingezet op waterstofverbrandingsmotoren, brandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur. Op het gebied van elektrificatie betreft het de ontwikkeling van een lokale ontwikkel- en productieomgeving voor innovatieve batterijmodules en –pakketten. Het ontwikkelen van het batterijmanagement systeem van de toekomst. Het inrichten van een slimme laadinfrastructuur en processen om batterijen veilig op te slaan en te recyclen om grondstoffen te herwinnen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van circulaire voertuigen.

Langjarige samenwerking voor schoner vervoer

De samenwerking past in de langjarige Automotive Roadmap van de topsector HTSM. Naast concrete resultaten streven de programma’s een gezamenlijke lange termijn-doelstelling na. Samenwerking tussen industriële partners onderling, maar ook tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen is cruciaal om voor Nederland een concurrerende positie op wereldschaal te kunnen innemen. Elektrificatie en waterstof zijn daarvoor essentiële technologiegebieden. Met deze projecten krijgt de noodzakelijke transitie in de verduurzaming van de sector een forse financiële impuls. Dit concept van open-innovatie is de typische kracht van de Nederlandse manier van samenwerken.

Belangrijke ondersteuning in de transitie naar duurzame mobiliteit

Albie van Buel, managing director van RAI Automotive Industry NL, is trots dat de inspanningen zijn beloond. ‘We hebben als organisatie vanaf het begin van de Coronapandemie ingezet op een fors R&D steunpakket voor de Automotive sector. Het is geweldig om nu voor deze projecten de belangrijke ondersteuning te krijgen ten behoeve van verdere technologische ontwikkelingen van de noodzakelijke transitie naar duurzame mobiliteit.’

Vol energie verder

Directeur van Brainport Development Paul van Nunen is verheugd over de toekenning van de subsidies door EZK. ‘Het ambitieniveau van de samenwerkende partijen is stevig. Nederland wil een leidende rol blijven spelen in de wereldwijde transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Door onze krachten te bundelen kunnen we Nederland koploper maken in groene, slimme mobiliteit. De toekenning van financiering aan deze deelopgaven in het programma is een mooie impuls. We gaan met de consortia vol energie verder.’