In 2020 is de Regio Deal Cleantech Regio vastgesteld; een samenwerking tussen het Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen. Enkele keren per jaar komen vertegenwoordigers van alle 30 Regio Deals in Nederland bij elkaar. Vorige week ontving Cleantech Regio vertegenwoordigers van de andere 29 Regio Deals bij NewTechPark in Apeldoorn.

De Regio Deal Cleantech Regio staat niet op zichzelf. In totaal zijn er 30 Regio Deals verdeeld over heel Nederland. In opdracht van de ministeries van BZK en LNV organiseren Berenschot/Birch samen met de universiteiten van Tilburg en Utrecht enkele keren per jaar een zogenaamde Deal lab Governance, waarin vertegenwoordigers van Regio Deals uit het hele land samen komen om van elkaar te leren.

NewTechPark

Vorige week mocht Cleantech Regio gastgever zijn voor zo’n Regio Deal lab Governance. Samen met Birch is een programma opgezet, de eerste live-bijeenkomst in tijden. De bijeenkomst vond plaats in het NewTechPark op het Zwitsalterrein in Apeldoorn, een van de Regio Deal-projecten. Op deze locatie komen alle partners van de Regio Deal samen: gemeente, onderwijs en ondernemers. Ook wordt nauw samengewerkt aan alle drie de themalijnen; energietransitie, circulaire economie en human capital. Door mensen voor wie een reguliere baan niet vanzelfsprekend is op te leiden, wordt er flink gewerkt aan een van de hoofddoelen: het verhogen van de brede welvaart.

Regionale identiteit

Het thema van deze bijeenkomst was de regionale identiteit. Michiel Flooren, Lector Regio Ontwikkeling bij Saxion, vertelde daarover een wervelend verhaal en had het daarbij over 'dikke en dunne regio’s'. De deelnemers leerden dat dikke regio’s weliswaar een bekende naam en historie hebben, maar dat dunne regio’s veel meer naar buiten en op samenwerken gericht zijn. Daardoor zijn zij wendbaarder en beter in staat om zich aan veranderende omstandigheden aan te passen. Het laat zich raden welke kwalificatie van toepassing is op de Cleantech Regio.

Meedenken met dilemma’s

In de middag waren er drie parallelle workshops waarin deelnemers vragen naar voren konden brengen. Robin Middelkoop van de provincie Gelderland vroeg zich af hoe we de aanpak van de Regio Deal kunnen benutten om te komen tot een Regionale Agenda 2030. Een agenda waar alle stakeholders achter staan, gegeven het feit dat overheden en ondernemers nog wel eens een verschillend tempo van ontwikkelen hebben.
Menno van Luijn, themalijnmanager energietransitie van Cleantech Regio, vroeg de deelnemers mee te denken over zijn dilemma dat hij voor de begeleiding van Regio Deal projecten op een behoorlijk abstract strategisch niveau moest denken en handelen. Dit terwijl hij in de uitvoering van zijn andere werk juist heel erg op de uitvoering gericht moest zijn. Die spagaat voelt niet altijd even gemakkelijk. ‘We kijken terug op een prachtige middag waarin we de nodige nieuwe inzichten hebben verkregen’ aldus Myriam de Jong, projectsecretaris Regio Deal bij Cleantech Regio.

Wil je meer weten over Regio Deal Cleantech Regio en de verschillende Regio Deal projecten die al gestart zijn? Kijk dan hier.