Vanaf dit studiejaar biedt Saxion de master Robotics Systems Engineering aan. Deze nieuwe hbo-master is ontwikkeld op verzoek van én samen met enkele toonaangevende bedrijven in Oost-Nederland en is de eerste die specifiek gericht is op de roboticakant van system engineering. “We creëren een win-winsituatie voor studenten én het bedrijfsleven.”

Deze nieuwe 1,5 jaar durende hbo-master is ontwikkeld op verzoek van én samen met het bedrijfsleven vanuit Oost-Nederland. In deze regio is men door de maakindustrie continu op zoek naar vernieuwing van productieprocessen. Deze master is daarom uniek om twee redenen. Ten eerste vanwege de focus op robotica en de nauwe samenwerking met de praktijk. Maar daarnaast ook vanwege het feit dat system engineering vooropgezet wordt in combinatie met robotica-innovatie.

Vraag vanuit het bedrijfsleven

We bevinden ons anno 2021 in de vierde industriële revolutie, een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen en de vraag naar steeds complexere en meer autonome systemen toeneemt. En dat maakt dat er behoefte is aan mensen die deze systemen begrijpen, ziet ook lector Dirk Bekke, die met het lectoraat Mechatronica de nieuwe master Robotics Systems Engineering mede-ontwikkelde. “Vanuit het bedrijfsleven is er steeds meer vraag naar system engineers die inhoudelijk en technisch leiding kunnen geven aan het ontwerpproces. Op dit moment leiden bedrijven deze mensen zelf op, maar als dit de innovators van de toekomst zijn, kijken ze door de bril van het bedrijf waar ze zijn opgeleid. Hier liggen in onze ogen kansen. Er is behoefte aan getrainde system engineers die met verschillende bedrijfscontexten en opdrachten om kunnen gaan en met hun kennis de juiste methode kunnen kiezen.”

Behoefte vertaald

Die behoefte wordt bevestigd door Wim Spit, directeur van Riwo Engineering. Zijn bedrijf is, net als andere toonaangevende bedrijven als Demcon, Voortman Steel Machinery en VIRO Engineering aangesloten bij TValley, het engineersplatform dat meedacht over de master. “We zijn in onze branche op zoek naar onderzoekende ontwerpers, die een leidende rol hebben in de ontwikkeling en de toepassing van de nieuwste generatie intelligente, robotische systemen. Daarvoor hebben we studenten nodig die beschikken over een brede kennis van moderne robottechnologie en met system engineering-vaardigheden, die zowel vanuit technisch perspectief als vanuit het bedrijfsproces kunnen denken. Samen met Saxion hebben we deze behoefte vertaald naar de masteropleiding Robotics System Engineering. Het is prettig om als technologiebedrijf bij te kunnen dragen aan de inrichting van zo’n opleiding.”

Unieke opleiding

De master is een unieke opleiding in Nederland. Niet alleen omdat het de enige technische opleiding is met de nadruk op robotica. “Maar vooral vanwege het praktijkgerichte én het feit dat we system engineering vooropzetten in combinatie met robotica-innovatie”, vertelt projectmanager Floor Campfens. “Dit past heel goed bij het regionale bedrijfsleven, waar veel maakindustrie zit en waar ze opzoek zijn naar vernieuwing van productieprocessen. We laten studenten heel veel hands on werken, op projectbasis en in samenwerking met het bedrijfsleven. Het verschil met andere technische masters is dat wij mensen opleiden die nieuwe technologieën kunnen toepassen en kennis hebben van wat goede applicatiegebieden zijn.”

Aan deze master werkt vanuit het bedrijfsleven het engineersplatform TValley mee met onder andere bedrijven als Riwo, Demcon, Voortman Steel Machinery en VIRO Engineering. Het originele en complete artikel is te vinden op Saxion.