Transform, vier wijken in vier gemeenten aardgasvrij, houdt op 14 september een sprintdag waarop ze met marktpartijen op zoek gaat naar een goed verduurzamingsaanbod voor bewoners. Marktpartijen die mee willen doen aan deze dag kunnen zich nog tot 23 juli aanmelden.

De vier steden Apeldoorn, Deventer, Zutphen uit de Cleantech Regio én Zwolle werken samen aan een gebiedsgerichte aanpak om 40.000 woningen aardgasvrij te maken. Samen met corporaties, netwerkbedrijven en waterschappen maken zij hiervoor een sluitende businesscase. Met Transform willen de steden er met name voor zorgen dat ook huiseigenaren met een smallere beurs kunnen overstappen van aardgas op duurzame energie, door te voorzien in voorfinanciering van de noodzakelijke investeringen.

Marktplein

Particuliere eigenaren in de vier wijken vinden nu vaak nog niet de juiste marktpartijen om hun woningen aan te passen, of gaan niet tot aankoop over. Daarom richt Transform een online marktplein in met goed, passend aanbod. De vier gemeenten brengen dit marktplein onder de aandacht. Transform vraagt geïnteresseerde marktpartijen zich aan te melden als mogelijke aanbieder op het digitale marktplein van de Transform-gemeenten.

Aanbieders verschillende producten

Transform zoekt partijen die verschillende producten aanbieden, zodat zij samen een groot deel van behoeftes van bewoners in de wijk kunnen vervullen, net als op een fysiek marktplein. Uiteindelijk moet het aanbod op het marktplein beter zijn dan elders. ‘We zoeken partijen die samen willen werken om het marktplein tot een succes te maken. Allereerst door zelf op een goede manier goed werk te leveren bij bewoners. Maar ook door reacties uit de wijk te vragen, andere ‘standhouders’ te helpen, goed af te stemmen met gemeente en bewonersorganisaties en zo het marktplein als geheel verder te brengen’ aldus Transform.

Meedoen of meer info?

Wil je meedoen en je aanmelden voor de sprintdag? Op de website van Transform staat meer informatie over het project én kun je je aanmelden.