Nederland krijgt een landelijk waterstofnetwerk. De bestaande gasleidingen worden klaargemaakt voor het transport van waterstof. Dat kondigde staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat aan in reactie op het rapport HyWay27. Dit rapport concludeert dat het haalbaar, veilig en kostenefficiënt is om bestaande gasleidingen te hergebruiken voor waterstof. Een steun in de rug voor projecten in de Cleantech Regio.

Het kabinet ziet een belangrijke rol weggelegd voor CO2-vrije waterstof bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Waterstof kan niet alleen bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen, het biedt ook kansen voor economische groei. Nederland kan dankzij haar gunstige ligging, de internationale havens en de aanwezige gasnetten en opslagcapaciteit in de toekomst een spil zijn in de internationale waterstofmarkt. Om die kans te grijpen, zet het kabinet nu een belangrijke concrete vervolgstap: het ontwikkelen van een uitrolplan voor een transportnet voor waterstof.

Waterstof in de regio

Het besluit van het kabinet is een steun in de rug voor de plannen in onze regio. Want ook in de Cleantech Regio zetten we in op waterstof. Zo zal onder meer met behulp van de Cleantech Regio Deal eind 2023 een waterstoffabriek verrijzen op industrieterrein De Mars in Zutphen. Met deze fabriek hoopt initiatiefnemer GldH2 te voorzien in een groot deel van de toekomstige regionale behoefte aan waterstof. In de binnenstad van Zutphen zijn tientallen woningen geselecteerd die de overstap van gas naar waterstof kunnen maken. En recent werd in Apeldoorn door Kiwa en Alliander de eerste waterstof demo woning van Nederland geopend, waarbij Cleantech Regio betrokken was.

Ombouw gasnet

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius: ‘Waterstof is nodig om onze industrie te verduurzamen en banen hier in Nederland te houden. Als we het goed aanpakken, kan ons land er bovendien ook nog een goede boterham mee verdienen. De overheid moet wat mij betreft de juiste randvoorwaarden bieden, zoals infrastructuur, zodat bedrijven de noodzakelijke verduurzamingsslag hier in Nederland kunnen maken. Dat we ons uitstekende gasnet met enkele aanpassingen veilig en kosteneffectief kunnen omvormen tot een transportnet voor waterstof biedt een grote verduurzamingskans voor de Nederlandse industrie die we niet mogen laten liggen.’

Waterstofnetwerk HyWay27

Uit diverse onderzoeken blijkt dat CO2-vrije waterstof nodig is om de Nederlandse ambitie van een duurzame, klimaatneutrale economie te realiseren. Het HyWay27 onderzoek stelt dat de ontwikkeling van transportcapaciteit  voor waterstof een cruciale stap is om waterstof die sleutelpositie in onze economie en energievoorziening te geven. Op korte termijn ziet het onderzoek vooral vraag vanuit de industrie. Op langere termijn is de verwachting dat ook vanuit de sectoren mobiliteit, de gebouwde omgeving en de elektriciteitssector (CO2-vrij regelbaar vermogen) concrete vraag om transportcapaciteit voor waterstof ontstaat. Het rapport HyWay27 is opgesteld door PWC Strategy& op basis van een gezamenlijk onderzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën en de landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie.

Lees het volledige artikel op duurzaamnieuws.nl