In april is het Ontwikkelfonds Cleantech Regio van start gegaan. Tot eind 2022 komt er voor maar liefst 1,5 miljoen euro aan scholingsvouchers beschikbaar voor de beroepsbevolking in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. De eerste tientallen aanvragen zijn inmiddels gedaan, maar er kunnen nog vouchers aangevraagd worden.

De scholingsvouchers zijn bedoeld voor iedereen tussen de 18 en 67 jaar zich die zich wil laten om-, na- of bijscholen. Bijvoorkeur voor werk in de sectoren waar volop vacatures zijn zoals de ICT, zorg en techniek, maar andere sectoren zijn ook mogelijk. Het Ontwikkelfonds draagt zo bij aan het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt in deze regio en er kunnen meer mensen succesvol aan het werk.

Voor werkgevers en werknemers


De opleidingsvouchers van het Ontwikkelfonds Cleantech Regio zijn bedoeld voor werkgevers, zzp’ers, werknemers én werkzoekenden tussen de 18 en 67 jaar die in de regio wonen. De vouchers zijn voor veel scholingsbehoeften in te zetten, maar niet voor alle. Het Ontwikkelfonds is met name bedoeld om technische en ICT-vaardigheden bij werknemers in de regio vergroten. Deze zijn in de nabije toekomst hard nodig met het oog op de energietransitie en groei van de circulaire economie.

Kansen bieden


Met de vouchers wil het Ontwikkelfonds het gat tussen vraag en aanbod verkleinen en daarin zowel de werkgever als de werknemer een kans bieden. Een derde doel is dat scholing sowieso de kans op werk en een inkomen vergroot. Na aanmelding voor een voucher bij het Leerwerkloket Stedenvierkant wordt gekeken of de voucheraanvraag inderdaad bijdraagt aan één of meer van de drie prioriteiten.

Eerste uitgifte vouchers


De uitgifte van de eerste 250 opleidingsvouchers is gestart en loopt ‘zo lang de voorraad strekt’. Later dit jaar komen nog eens 250 vouchers beschikbaar. Ook in 2022 kunnen weer vouchers worden aangevraagd. Een scholingsvoucher aanvragen kan via Stedenvierkant.lerenenwerken. Daar is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden en het aanvraagproces.

Lees hier meer over het Ontwikkelfonds dat mede wordt gefinancierd vanuit de Regio Deal Cleantech Regio.