BrummenEnergie en de gemeente Brummen organiseerden op 2 juni 2021 de Energietafel Waterstof. Met ruim 40 deelnemers was deze eerste digitale editie van de Energietafel goed gevuld. Verschillende pitches lieten zien hoever we al zijn met waterstof en wat de mogelijkheden zijn in de industrie, mobiliteit en het gebruik in de bebouwde omgeving en het verwarmen van onze huizen.

De pitches kwamen van Paul Bombeld, hoofdredacteur Waterstof Magazine en bestuurder van GLDH2, Menno van Luijn, programmamanager Waterstof voor de Cleantech Regio en de Brummense ondernemer Wilko van Kampen van XINTCglobal werden hoog gewaardeerd.  

Wat is een Energietafel?

De Energietafel Brummen is een gesprekstafel die mensen rondom een bepaald thema van de energietransitie bij elkaar brengt. In dit geval dus waterstof. Doel is kennisdeling, initiatieven verbinden en versterken en het aanjagen van nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame energie binnen de gemeente Brummen. De Energietafel Brummen is een gezamenlijk project van de gemeente Brummen en BrummenEnergie. 

Kansen voor Brummen

Tijdens de breakout sessies gingen de deelnemers van de Energietafel Waterstof met elkaar in gesprek over de kansen en mogelijkheden voor waterstof in de gemeente Brummen. De uitkomsten waren in grote lijnen dat men vooral toepassing ziet voor de opslag van elektriciteit (batterijen zijn erg duur) bij voorkeur op industrieterreinen, mobiliteit/transport en in de verwarming van onze woningen. Dat laatste geldt zeker ook voor de woningen en boerderijen in het buitengebied, omdat die vaak lastiger te isoleren zijn.

Juiste mix

De deelnemers concludeerden dat het energiesysteem van de toekomst een diversiteit aan bronnen en middelen nodig heeft en dat in Brummen goed gekeken moet worden naar de juiste mix. Energiebesparing is daarin een wezenlijk onderdeel, want dat wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. 

De Energietafel Waterstof is hier te terug te kijken