Cleantech Regio was op dinsdag 1 juni de digitale gastheer van een netwerkbijeenkomst van alle Nederlandse Economic Boards. Tijdens die bijeenkomst stond het verbinden van de Economic Boards op strategisch niveau centraal. Arko van Brakel, directeur van de Strategische Board Cleantech Regio: ‘Ik geloof er heilig in dat we problemen alleen kunnen oplossen als we niet de concurrentie met elkaar aangaan, maar gaan samenwerken.’

Economic Board Amsterdam organiseerde vorig jaar de eerste netwerkbijeenkomst en Cleantech Regio pakte als tweede Board de handschoen op en organiseerde een verbindende vervolgbijeenkomst tussen de boards in Nederland. Daarmee neemt de Cleantech Regio, net als in de Hanzetijd, graag een voortrekkersrol.
Arko van Brakel opende de bijeenkomst waarbij onder meer directies aanwezig waren van de Economic Boards in Amsterdam, Utrecht, Groningen, Zuid-Holland, Achterhoek, Twente en Rivierenland. Arko haalde in zijn opening onder meer de energietransitie aan en de noodzaak om hierin samen te werken. ‘De vraagstukken die we de komende jaren moeten oplossen zijn tè groot voor elke board an sich. Daarom hebben we deze bijeenkomst ook het thema ‘Samen Winnen’ meegegeven, want samenwerking is essentieel. Neem bijvoorbeeld waterstof. Dit speelt een cruciale rol in de energietransitie. Maar waterstof vraagt om schaalgrootte en dat vráágt om samenwerking. Soms moet je dan bijvoorbeeld samen een onrendabele start voorfinancieren om een project vlot te trekken.’

De nieuwe Hanze

Harry Webers, voorzitter van de SER Overijssel, schreef vanuit zijn zorgen rondom ‘people, planet, profit’ het ambitiedocument ‘De Nieuwe Hanze’ en gaf hierover een korte lezing. ‘Het Hanzeverbond bestond zo’n 300 jaar en omvatte maar liefst 200 Europese steden. Het was een uniek ecosysteem waarin economie en maatschappij centraal stonden. Er was onderlinge verbondenheid en vertrouwen en men gunde elkaar wat. Die Hanzeformule zorgde voor een vitale economie en maatschappij. Dat zie je nu nog terug in Hanzesteden als Deventer en Zutphen. Ik denk dat het tijd is voor de nieuwe Hanze. Waarin er meer samenwerking is op basis van differentiatie waarbij je elkaar ook echt wat gunt. Dat levert brede welvaart op in heel Nederland. De Hanze is een allesomvattend verhaal, met roots in het oosten, maar heel goed te gebruiken in het hele land.’

Ecosystemen

Theo Föllings, vice president van OostNL, legde in zijn vervolg een mooie link met huidige samenwerkingsmodellen of ecosystemen. ‘We zijn inderdaad allemaal bezig met het creëren van die brede welvaart, maar de Hanze deed dat ook al én was succesvol. Dat kwam omdat ze samenwerkten. Om dit opnieuw te realiseren zijn Economic Boards heel belangrijk. Juist vanwege de samenwerking in de boards tussen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. De rol van de boards daarin is leiderschap tonen en aangeven wát de stip op de horizon wordt. Kijk waar je écht heel goed in bent, waar veel bedrijvigheid in is én hoe je dit kunt faciliteren. Als je weet waar je kwaliteit ligt, kun je kijken welke andere regio’s daar een bijdrage in kunnen leveren. Bekijk met welke andere board je bijvoorbeeld een aanvraag voor financiering kunt doen, om sámen een succesvollere aanvraag in te kunnen dienen. Samen moeten we de lat hoger leggen.’

Thema Samen winnen

Afsluitend gingen de deelnemende boards in break-outrooms met elkaar in gesprek over een thema’s als leiderschap en samenwerking waarbij ook mooie verbanden werden gelegd tussen de verschillende Economic Boards. Daarmee werd tijdens deze tweede landelijke bijeenkomst een mooie verdere basis gelegd voor een nationaal samenwerkingsverband. Net als in de Hanzetijd.