Olie- en gasconcern Shell begint komende zomer met de productie van groene waterstof op zijn belangrijkste raffinaderij in Duitsland. Het wordt het eerste Europese groene waterstofproject van Shell. Over twee jaar, in 2023, wil Shell ook in Nederland beginnen met de productie van groene waterstof.

De productie van waterstof kost veel energie. Als dat gebeurt met energie uit een schone bron, zoals zonne-energie of windenergie, wordt dat groene waterstof genoemd. Als er energie gebruikt wordt die opgewekt is met fossiele brandstoffen, dan heet het grijze waterstof. Als dergelijke energie gebruikt wordt, maar de uitgestoten CO2 is opgevangen voordat die in de atmosfeer terechtkwam, dan wordt de waterstof blauw genoemd.

De Rheinland-raffinaderij in Rodenkirchen, enkele kilometers ten zuiden van Keulen, wordt de eerste Europese raffinaderij van Shell waar de 'schone' variant wordt gemaakt.

Shell denkt dat waterstof, dat veelal wordt gezien als essentieel voor de vergroening van de industrie, een belangrijk onderdeel van zijn bedrijfsvoering wordt in de komende decennia. De eerste jaren zal het nog niet zover zijn.