Vandaag is het Earth Day. Tijdens deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de waarde van de aarde. Ook in Nederland zijn allerlei initiatieven rondom de Dag van de Aarde. Niet alleen vandaag, maar het hele jaar door. Wat kun je vandaag zelf doen?

Earth Day wordt in Amerika al ‘gevierd’ sinds 1970 en in Nederland organiseert de Stichting Dag van de Aarde sinds 2002 een nationale dag op en rond 22 april met activiteiten in heel Nederland. De Stichting legt daarbij het accent op bewustwording, dankbaarheid en vooral het genieten van wat de schoonheid en alles wat de aarde voortbrengt. Onder het motto - Verbeter de wereld, begin bij jezelf - roept de stichting iedereen op om vandaag een beetje rommel in de eigen omgeving op te ruimen. Op en rondom je bedrijventerrein, in je gemeente of op school.

Nationaal lied


Stichting Schooldag van de Duurzaamheid lanceert vandaag een nationaal lied ‘De Aarde is ons lief’, dat op 28 mei om 9.00 uur in heel Nederland wordt gezongen, als afsluiting van de Maand van de Aarde. De uit Zutphen afkomstige Mannes, onder meer bekend als finalist van het Junior Songfestival, zingt ook mee. Het lied vertelt in kindertaal wat de 17 Sustainable Development Goals (Werelddoelen) van de Verenigde Naties zijn.

Word een Aardpeer


Grond in Nederland is schaars en vaak object van handel en speculatie. Dit zorgt ervoor dat boeren gedwongen worden om zoveel mogelijk opbrengst uit de grond te halen met behulp van chemische middelen. En dat gaat weer ten koste van de bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit. Aardpeer wil dit doorbreken door zoveel mogelijk landbouwgrond te kopen. Tot en met 30 april kan iedereen een ‘samen voor grond’ obligatie kopen. Met het geld koopt Stichting BD Grondbeheer grond aan en deze wordt via een eerlijke pacht ter beschikking gesteld aan natuur gedreven en sociaal verbonden boeren en voedselinitiatieven.

Wonen in de aarde


Onderzoekers en studenten van Hogeschool Saxion zoeken samen met bewoners van de Aardehuizen in Olst uit hoe ze de energietransitie kunnen versnellen. In het project Aardehuizen wordt onder meer gebruikt gemaakt van zonne-energie. De niet-gebruikte energie vloeit terug naar het centrale stroomnet en dit is een probleem. Saxion helpt de bewoners in dit project om efficiënter met die zelfopgewekte energie om te gaan. Ook wordt het opslaan van zelfopgewekte energie onderzocht. Docent-onderzoeker Edmund Schaefer van het lectoraat Duurzame Energievoorziening: ‘Het is een uitdagend project voor onze studenten: ze werken met echte mensen. De Aardehuizen zijn geen testlabs. Als hier iets fout gaat met een van de boilers hebben de mensen geen warm water.’

In de regio


Cleantech Regio is elke dag bezig met de toekomst van de aarde en werkt continue aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van onze regio. Dat gebeurt door constant de verbinding te leggen met en tussen initiatieven uit onderwijs, ondernemers en overheid. Deze triple Helix-samenwerking werkt aan een vitale, toekomstbestendige arbeidsmarkt en een circulaire en energieneutrale economie. Daarnaast werken de acht gemeenten in onze regio samen aan een duurzaam gezonde leef- en werkomgeving. Lees hier waar we allemaal aan werken.