De Cleantech Regio Deal helpt inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden het vestigings- en leefklimaat van onze regio te versterken. Samen realiseren we een groene, duurzame en inclusieve economische groei en de Regio Deal werkt daarbij als hefboom. NewTechPark heeft als een van de eerste projecten een bijdrage uit onze Regio Deal ontvangen. Doel: meer technisch en digitaal vaardige mensen in de regio krijgen die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. 

Zonder techniek staat alles stil. We krijgen het koud, het licht gaat uit en fabrieken stoppen met produceren. Kortom, techniek is overal! In Apeldoorn valt bijna een kwart van de arbeidsmarkt, 16-18% in de maak- en techniekindustrie en 6,5% in de IT-sector, binnen de term ‘technisch geschoold personeel’. Deze bedrijven hebben een grote vraag naar technisch goed opgeleid personeel op alle niveaus. Daarom wil NewTechPark zoveel mogelijk inwoners van Apeldoorn en omgeving inspireren om te kiezen voor techniek. Dat gebeurt samen met ondernemers, onderwijs en overheid. Daarmee is NewTechPark hét Apeldoornse antwoord op de vraag hoe je voldoende technisch en digitaal geschoolde mensen krijgt én behoudt voor de regio.

Bundelen van krachten

‘Om de belangrijke economische sectoren toekomstbestendig te maken is het noodzakelijk om alle initiatieven rondom kinderen, jongeren én volwassen en techniek samen te brengen op één locatie, één agenda, één budget en vanuit één organisatie. Dat is NewTechPark’, aldus David Beij van gemeente Apeldoorn. ‘De basis hiervoor ligt al in 2018 toen we zijn gestart met diverse bijeenkomsten waaraan meer dan 100 Apeldoornse bedrijven en onderwijsinstellingen meededen. Het kan en moest beter zo was de conclusie. Dat was de start van NewTechPark.

‘Versnelling dankzij Regio Deal’

Sindsdien inspireert en faciliteert NewTechPark Apeldoornse talenten, bedrijven en onderwijsinstellingen om te kiezen zich een leven lang te ontwikkelen in de techniek. Voorzitter Henk Wijnsma is erg blij met de financiële bijdrage uit Regio Deal. ‘Het stelt ons in staat om een versnelling te maken. De komende jaren zetten we mét het extra geld in op een drietal doelen. Allereerst gaan we een gave centrale plek realiseren op het Zwitsalterrein waar allerlei ruimtes komen. Het wordt dé plek om te leren voor zowel kinderen, jongeren, studenten en volwassenen. Daarnaast werken we aan een organisatie waarin meer dan 100 bedrijven en onderwijsinstellingen actief samenwerken. Tot slot bundelen we programma’s en activiteiten op en buiten NewTechPark voor zowel talenten, onderwijs als bedrijven zodat er één overzicht is.’

Win-win

Shira van der Werf, themalijnmanager Human Capital bij Cleantech Regio: ‘Werken in de techniek betekent heel concreet invulling geven aan een duurzamere toekomst. NewTechPark draagt niet alleen bij aan talentontwikkeling, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en perspectief op (ander) werk, maar helpt ook concreet bij de uitvoering van de energietransitie. Want voor een succesvolle overgang op duurzame energie heb je wel mensen nodig die het werk ook daadwerkelijk gaan doen. Op alle niveaus. Ik vind daarom dit project in de Regio Deal een fantastisch voorbeeld van een verhaal waar eigenlijk alleen maar positieve kanten aan zitten en waar we in de hele regio iets van op kunnen steken.’

Werk in uitvoering

Vorig jaar is op het Zwitsalterrein in Apeldoorn al een grote locatie van zo’n 3.000m2 gevonden. ‘Ontwikkelen en uitvoering gaan daarbij vaak hand in hand’, vertelt Henk Wijnsma. ‘Er gebeurt daadwerkelijk iets op het NewTechPark en verschillende projecten draaien al.’ Het eerste levensechte project is om de hallen van NewTechPark opnieuw in te richten: van programma van eisen, het ontwerp én de realisatie. ’Dat gebeurt mede met Smart Technology studenten van Aventus die samen met een bouwteam met mensen uit het bedrijfsleven een belangrijke katalysator geweest’, aldus David Beij. ‘De toiletgroepen van NewTechPark worden nu mede verbouwd door meerdere onderwijsinstellingen en opleidingsbedrijven zoals leerling werknemers van Bouwmensen Apeldoorn. Concreter kan niet.’ De verbouwing van NewTechPark gaat dit schooljaar gestaag door. ‘Medio september hopen we een event te kunnen organiseren voor het netwerk en (potentiële) partners om kennis te maken met onze programma’s en activiteiten.’

Samenwerking in de regio

Het doel van de Regio Deal Cleantech Regio is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Het is een partnerschap tussen Rijk en regio. Met het sluiten van de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren. Al deze partijen hebben een financiële bijdrage geleverd om diverse regionale projecten mogelijk te maken, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een vliegwiel voor toekomstige samenwerkingen.

In contact

NewTechPark is altijd op zoek naar actieve partners. Meer info? Zie de nieuwe website www.newtechpark.nl of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cleantech Regio is volop bezig met Human Capital, in de Regio Deal is Cleantech Werkt een van de twee actielijnen waar het project NewTechPark onderdeel van is. Wil je in contact komen met themalijnmanager Human Capital Shira van der Werf? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-45546761.


Wat is de Regio Deal?

Voor de totstandkoming van de Cleantech Regio Deal stelt het Rijk € 7,5 miljoen beschikbaar. De totale waarde van de Regio Deal behelst echter een investering van ruim € 100 miljoen, ondernemers in de regio investeren namelijk het meest. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de Provincies Overijssel en Gelderland, de regio Stedendriehoek en de stichting Strategische Board Stedendriehoek is deze deal tot stand gekomen. Kijk op onze website voor meer info.