Regio Deal

Frank Hendriks is kassier van de Regio Deal. Dat wil zeggen dat hij miljoenen beheert en zorgt dat het geld van de Regio Deal goed besteed wordt. Geen eenvoudige maar wel een cruciale rol in het realiseren van alle innovatieve en duurzame projecten. Frank: ‘Hoewel ik erg betrokken ben bij de regio, ben ik als kassier zakelijk. Het geld moet goed besteed worden.’

Hoe ben je als kassier bij de Regio Deal betrokken geraakt?
‘Vorig jaar hebben de betrokken gemeenten, provincies en Cleantech Regio met elkaar de Regio Deal binnengehaald. We hebben onder meer van het rijk 7,5 miljoen ontvangen en van de provincie Gelderland nog eens 4 miljoen. Dit geld mag wettelijk gezien niet rechtstreeks naar de penvoerders van de projecten worden overgemaakt. Dat moet worden gedaan door een lagere overheid zoals een gemeente. Apeldoorn heeft aangeboden deze kassiersfunctie op zich te nemen waarop ik ben gevraagd om dit uit te voeren.’

Hoe vind je dat?
‘Ik vind het een erg mooie klus. Omdat ik al ruim 30 jaar bij de gemeente Apeldoorn werk, is het leuk om eens over de schutting te kijken. Wat ik vooral mooi vind van de samenwerking in de Cleantech Regio is de Triple-Helix, dus de samenwerking van overheid, onderwijs én ondernemers. Ik woon zelf in Zutphen, werk in Apeldoorn en ben actief in de regio. Ik ken sommige initiatiefnemers of projecten persoonlijk. Maar ondanks die betrokkenheid, ben ik als kassier zuiver zakelijk. Dus, goede afspraken maken én je daaraan houden.’

Wat doet een kassier precies?
‘Het geld uit de Regio Deal is beschikbaar gesteld aan de kassier, in dit geval dus de gemeente Apeldoorn. Wij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de subsidie aan de projecten onder de Regio Deal Cleantech Regio. Ik houd de financiële administratie bij en ben verantwoordelijk voor verslaglegging en verantwoording. Kortom: Ik moet zorgen dat de Regio Deal financieel goed uitgevoerd wordt en dat het geld wordt besteed aan de projecten die vooraf zijn afgesproken.’

Dus Apeldoorn beheert de pot?
‘Ja, al lijkt dat misschien mooier dan het is. Het is namelijk niet zonder risico. Als blijkt dat wij geld hebben toegekend aan een project die dat geld niet op de juiste manier heeft besteed, dan is de gemeente Apeldoorn verantwoordelijk. Het geld wordt dan bij de gemeente teruggevorderd. Daarom is het zo belangrijk om, voordat we de subsidie naar de diverse projecten overmaken, vooraf hele goede afspraken te maken.’

Leidt dat niet tot oneindig veel papierwerk?
‘Dat wordt misschien zo gevoeld, maar het gaat om veel geld. Niet óns geld, maar overheidsgeld dat met een specifiek doel verkregen is. Daar moeten we zorgvuldig mee om gaan. We hebben bijvoorbeeld een SOK opgesteld, een samenwerkingsoverkomst voor de subsidievoorwaarden. Het opstellen van die SOK had meer voeten in aarde dan we verwachtten en het heeft dan ook langer geduurd. Maar uit ervaring weet ik dat je dergelijke voorwaarden maar één keer goed opstellen. Als je dat niet doet, komt er achteraf altijd gedoe. Dat wil je gewoon niet.’

Wat is de grootste misvatting over subsidies volgens jou?
‘Je mag als overheid niet zomaar subsidies verstrekken aan bedrijven. Dit kan worden gezien als staatssteun en dit kan leiden tot concurrentievervalsing. Dit geldt voor elke subsidie en dus ook voor het geld in de Regio Deal. Er is wel een onderscheid tussen geoorloofd staatssteun en ongeoorloofd staatssteun. Om te beoordelen of dit een probleem kan worden bij de projecten in de Regio Deal, is alvast een eerste QuickScan gedaan. Het kán bij een aantal projecten mogelijk gaan spelen, al acht ik die kans niet groot. En indien dit toch zo is, moeten we een aantal ingewikkelde procedures starten.’

November 2020 ontvingen alle penvoerders en projectleiders de documenten waarmee ze de financiering voor hun project konden aanvragen. Enkele projecten zijn al ingediend en het eerste geld is overgemaakt. Wat is volgens jou nodig om een project succesvol in te dienen?
‘Dat is eigenlijk vrij simpel: Verdiep je in de voorwaarden en zorg dat je daaraan voldoet. Onderbouw de aanvraag goed en zorg dat duidelijk is dat het geld wordt besteed aan wat is afgesproken in de Regio Deal. Daar kun je niet al te flexibel mee omgaan. En als dat toch gebeurt, dan moet de indiener terug naar de tekentafel en de aanvraag aanpassen. Om teleurstellingen te voorkomen coachen we daar strak op en de themalijnmanagers van Cleantech Regio helpen daarbij. Daarnaast is het vereist dat er jaarlijks een accountantsverklaring wordt overlegd over het besteedde geld.’

Spreek je inmiddels dezelfde taal als de ondernemers?
‘Ik werk al 33 jaar als controller bij de gemeente Apeldoorn en hoewel ik er altijd functies in de non-profit sector naast heb gehad, kun je wel zeggen dat de overheid een andere wereld is dan die van de ondernemers. Maar hoe verschillend die werelden soms ook zijn, voor beide geldt dat je de boel financieel op orde moet hebben en moet kunnen verantwoorden waar het geld aan is uitgegeven. In die zin is kassier zijn van de Regio Deal business as usual.’


In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Cleantech Regio om uit te werken tot een Regio Deal. De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio waaraan beide financieel bijdragen. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk € 7,5 miljoen euro beschikbaar en de provincie Gelderland 4 miljoen. Daarnaast is er ook nog geld mee gemoeid dat buiten de kassier om gaat, dit betreft zo’n € 15,2 miljoen euro van gemeenten en provincies. De totale waarde van de Regio Deal behelst echter een investering van ruim 100 miljoen, ondernemers in de regio investeren namelijk het meest. Lees hier alles over de Regio Deal.