De energiesector komt tienduizenden mensen tekort om de steeds grotere hoeveelheid werk uit te voeren. Om alle toekomstige plannen uit te voeren moeten netwerk- en installatiebedrijven alle zeilen bijzetten om nieuwe mensen te vinden zo blijkt uit een artikel van Binnenlandsbestuur. Ook in de Cleantech Regio bestaat dit probleem.

De energiesector komt tienduizenden mensen tekort om de steeds grotere hoeveelheid werk uit te voeren. Om alle toekomstige plannen uit te voeren moeten netwerk- en installatiebedrijven alle zeilen bijzetten om nieuwe mensen te vinden. In de Cleantech Regio wordt hier hard gewerkt. Directeur Arko van Brakel zei het al in zijn laatste column: ‘Niet alleen is er in Nederland een groot tekort aan vakmensen in de breedste zin van het woord. Ook wordt dat probleem groter omdat er steeds meer vakmensen met pensioen gaan, terwijl kinderen (en hun ouders) techniekonderwijs vaak niet eens meer overwegen. Een havo-advies lijkt een betere route naar een voorspoedig leven te zijn dan leren werken met je handen. Maar is dat terecht? Is het echt mogelijk dezelfde voldoening te hebben vanachter je bureau als de trots die je voelt als je een waterstof-electrolyser hebt geassembleerd, of een veld met zonnepanelen hebt aangelegd? Vakmensen zijn schaars. En iets wat schaars is, is waardevol.’

Doelen

Uit de inventarisatie van de energiestrategieën door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat er nog veel problemen moeten worden opgelost voordat de doelen van de energietransitie in 2030 worden gehaald. Maar ook als alle technische en inhoudelijke hordes zijn genomen, blijft nog een probleem over: wie gaat al die zonneparken, windturbines en stroomnetwerken eigenlijk aanleggen?

Netwerk

Voor de realisatie van het toekomstige elektriciteitsnetwerk, dat de opgewekte stroom van al die windturbines en zonnepanelen naar afnemers moet brengen, zijn nog duizenden mensen nodig. En dat tekort is heel breed, zegt woordvoerder Peter Hofland van netwerkbedrijf Alliander. ‘We zijn op zoek naar technici op mbo-niveau tot engineer. En aan technisch personeel is in heel Nederland een tekort. En het heeft eigenlijk weinig zin om de concurrentie aan te gaan met andere sectoren die in dezelfde poel vissen. Uiteindelijk moeten we ons best doen om die poel te vergroten. We zijn al een tijd bezig om opleidingen daarbij te betrekken, soms al op het niveau van basisscholen. Maar we kijken ook naar tweede kansen voor mensen die eerdere opleidingen hebben afgebroken, naar zij-instromers, maar ook naar statushouders die in een technisch beroep aan de slag willen. En we kijken nu naar technische beroepen die het slecht hebben door de corona, zoals de luchtvaartindustrie.’

Wind

Maar ook andere sectoren uit de energietransitie zoeken naar mensen. Ook in windenergie zijn naar verwachting tienduizenden mensen nodig. Voor windparken op land, maar vooral ook op zee. Bedrijven uit de windsector werken daarom samen met opleidingsinstituten maar kijken ook naar technici in sectoren die het momenteel zwaar hebben, zoals de olie en offshore-sector. En ook in de luchtvaart, zegt woordvoerder Marjet Heins van brancheorganisatie NWEA. ‘Op dit moment lopen zo’n 100 studenten uit de opleiding luchtvaarttechniek stage bij onze bedrijven, omdat de luchtvaart op het moment stilligt.’

Zon

Maar niet overal zit men om personeel te springen. In de zonne-energiebranche ligt het probleem niet bij de hoeveelheid personeel, zegt Alex Kaat van Holland Solar. ‘Wij werken met bouwteams die een project snel kunnen uitvoeren. Het zijn ook vaak internationale bedrijven die overal aan de slag kunnen. Wij hebben eigenlijk vooral last van gebrek aan mensen in de ondersteunende diensten, dus de mensen die de kabels leggen en de sleuven graven. En die taak ligt bij de netbeheerders.’

Lees hier het volledige artikel: binnenlandsbestuur.nl