Regionaal Persperctief 2030

Cleantech Regio lanceert dit voorjaar het Regionaal Perspectief 2030. Hierin brengen we samen met belanghebbenden in beeld wat onze gezamenlijke focus wordt en wat we daarvoor nodig hebben. Dat doen we met een tekening van de regio, waarin iedereen zich kan herkennen en die inspiratie biedt. Later dit jaar komt er ook een gebiedsagenda met een uitvoerings- en investeringsplan.

Waarom doen we dit?

Arko van Brakel: ‘We doen dit samen met onze partners in de regio om zoveel mogelijk draagvlak te creëren en input van stakeholders te generen. Zo ontstaat er een Regionaal Perspectief 2030 dat we samen hebben vormgegeven en waar we met elkaar de schouders onder gaan zetten. Het geeft focus op wat we de komende negen jaar willen realiseren en waar we elkaar daarin nodig hebben.’

Wie zijn de betrokkenen?

De samenwerkingspartners waarmee Cleantech Regio, onder aanvoering van Ineke Lijnema, secretaris van het Dagelijks Bestuur Stedendriehoek, en Arko van Brakel, directeur van de Strategische Board, het Regionaal Perspectief 2030 inhoud geeft zijn bestuurders en afgevaardigden van Hogeschool Saxion, Ondernemend Cleantech Regio, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Waterschap Vallei en Veluwe, Aventus, OostNL en de acht gemeenten.

Hoe nu verder?

De komende weken halen de samenwerkingspartners input op bij hun achterbannen. Met die input werken we aan een tweede versie van de tekening. Binnenkort lees je meer welke stappen we zetten naar het Regionaal Perspectief 2030 en ons verhaal.

Bekijk de video

Tijdens de aftrap van deze toekomstvisie in december 2020 is een filmpje opgenomen waarin de samenwerkingspartners hun toekomstvisie vertellen. Bekijk hem hier:  

 

Cleantech Regio Regionaal Perspectief 2030 from Cleantechregio.nl on Vimeo.