De komende jaren worden meer woningen gebouwd in de Cleantech Regio. Dat zijn de deelnemende gemeenten samen met de provincie Gelderland overeen gekomen. In totaal worden er in de Gelderse gemeenten 15.600 woningen gebouwd, 5000 woningen meer dan in 2018 is afgesproken. Inclusief Deventer betekent dat tot 2030 circa 21.000 nieuwe woningen.

Samen hebben de overheden een stevige ambitie uitgesproken voor het realiseren van meer woningen en inzet op groei. Het is merkbaar dat de regio nieuwe bewoners aantrekt. De extra woningen dragen bij aan de groeiende vraag naar wonen in de regio. Met de extra inzet en ambitie levert de regio een belangrijke bijdrage aan de versnelling en taakstelling van woningbouw in Oost Nederland.

Aantrekkelijke woonomgeving

Cleantech Regio is in beeld als vestigingsplek, juist vanwege het mooie landschap, de centrale ligging, betaalbaarheid van wonen en leven en de goede arbeidsmarkt. De groene omgeving in combinatie met de diverse steden, levendige kernen en een vitaal platteland maakt het wonen aantrekkelijk. De vraag naar woningen en wonen in de regio neemt toe. De gemeenten in de Cleantech Regio spelen daar nu op in met aanpassingen op de Regionale Woonagenda 2018 en extra ambitie op woningbouw.

Spelregels kwalitatieve woningbouw

Voor de gemeenten staat kwaliteit voorop. Juist de aantrekkelijkheid en diversiteit van de omgeving zijn kenmerken van de regio en zijn belangrijke vestigingsfactoren voor nieuwe bewoners. Dat wil de regio behouden. De Cleantech Regio werkt daarom ook met spelregels voor nieuwbouw in de regio. Zo wordt ingezet op de juiste woningbouw op de juiste plek voor de goede doelgroep, het duurzaam en zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte en  nieuwbouw moet bijdragen aan maatschappelijke of ruimtelijke opgaven in kernen of steden. Bij duurzame woningbouw wordt breed ingezet op energieneutraal, circulair, klimaatadaptatief en slimme mobiliteit.

Starters en statushouders

De regio let extra op goede en volwaardige huisvesting voor arbeidsmigranten en statushouders, maar ook voor starters en jonge gezinnen. ‘We willen dat de groei in de regio bijdraagt aan kwaliteit en leefbaarheid. Met maatwerk kan per gemeente worden ingezet op doelgroepen en behoeften', aldus Annemieke Vermeulen, regionaal bestuurder Cleantech Regio en verantwoordelijk voor de portefeuille Wonen.

De Cleantech Regio

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen werken met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving. Economie en ecologie gaan hand in hand.