Overweeg je zonnepanelen op het dak van je bedrijfspand en heb je een vestiging in de gemeente Apeldoorn, Voorst of Epe? Van 24 november tot en met 17 december kun je je inschrijven voor de najaarsronde SDE++. Taskforce Zonne-energie helpt je hierin met onafhankelijke informatie en kosteloos advies en begeleiding tijden het traject.

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) wordt de aanschaf van zonnepanelen op je bedrijfsdak een stuk voordeliger. De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en instellingen met een grootverbruikers- aansluiting. De overheid stimuleert met deze regeling het gebruik van CO2-reducerende technieken en het opwekken van duurzame energie, waaronder zonne-energie op daken.

Kom ik in aanmerking voor een SDE++ subsidie?

Om in aanmerking te komen voor een SDE++ subsidie, moet je aan een aantal eisen voldoen:

• Je hebt een zakelijke elektra-aansluiting met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A).
• De aanvrager is de eigenaar van het dak of heeft toestemming van de eigenaar.
• Het dak is geschikt voor zonnepanelen. Heb je geen geschikt dak maar wil je zonnepanelen op het terrein plaatsen? Dan is een omgevingsvergunning nodig.
• Vanaf 0.5 MWp moet een haalbaarheidsstudie worden toegevoegd.

Hoe werkt een SDE++ subsidie?

Investeren in duurzame energie is een flinke uitgave. Niet alle systemen voor duurzame energie zijn al rendabel. Om de CO2 uitstoot te verminderen en de klimaatdoelen te halen, vergoedt de overheid dat gedeelte van de techniek dat nog niet rendabel is over een langere periode. De SDE++ vergoedt niet de kosten voor de aanschaf van de techniek, maar biedt een vergoeding voor het product dat de techniek oplevert over een lange periode.

Advies op maat

Ieder dak is verschillend en maatwerk is daarom belangrijk. Taskforce Zonne-energie helpt onder meer met indicatieve berekeningen en advies bij het aanvragen van de subsidie. Meer weten of contact? Kijk dan hier

De Taskforce Zonne-energie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel is een initiatief van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst. De gemeenten willen duurzame energie stimuleren. Via de Taskforce Zonne-energie kunnen bedrijven en instellingen kosteloos advies ontvangen bij zonne-energieprojecten.