Deventer en Apeldoorn krijgen beiden een flinke subsidie van het rijk voor het aardgasvrij maken van een woonwijk. In Deventer gaat het om een rijkssubsidie van bijna 4,9 miljoen euro voor het aardgasvrij maken van de wijk Zandweerd. Apeldoorn krijgt 7,9 miljoen voor een warmtenet in Kerschoten en Kerschoten-West.

In Deventer besloten de gemeenteraad van Deventer en de provincie Overijssel eerder ook al tot een financiële bijdrage. Met de toevoeging van de rijkssubsidie kan de aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd nu starten. Carlo Verhaar, wethouder milieu: ‘Het is fantastisch nieuws dat niet alleen de gemeenteraad en de provincie Overijssel willen investeren in het Slim Warmtenet, maar ook het Rijk. Samen met de corporaties, het waterschap en bewoners gaan we nu aan de slag voor het duurzaam en betaalbaar verwarmen van de woningen in Zandweerd.'

Keuze bewoners Zandweerd

Deventer krijgt de subsidie onder meer vanwege het keuzemodel dat aan bewoners wordt aangeboden. Met de warmte van het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Drents Overijsselse Delta kunnen in de eerste fase van het Slim Warmtenet Zandweerd circa 450 woningen worden verwarmd. In de loop van 2021 worden bewoners van Zandweerd geïnformeerd over de vervolgstappen en wordt de interesse gepeild. Bewoners krijgen de keuze voor aansluiting op het warmtenet of voor andere alternatieven voor aardgas. Het warmtenet kan in stappen uitgebreid worden tot ruim 2.000 bestaande huur- én koopwoningen.

Warmtenet in Apeldoorn

Ook in Apeldoorn kan dankzij de subsidie van 7,3 miljoen euro gestart worden met het onderzoek naar en aanleg van een warmtenet in Kerschoten en Kerschoten-West. Deze wijk zou hiermee de eerste bestaande wijk in Apeldoorn kunnen zijn die van aardgas overstapt op een nieuwe, duurzame manier van verwarmen. Wethouder Duurzaamheid Maarten van Vierssen is blij: ‘We staan met z’n allen voor een flinke opgave: een Apeldoorn energieneutraal in 2050. Daarvoor moet er veel gebeuren, en moeten we nu starten met de eerste wijken. Deze steun vanuit het Rijk is daarom erg belangrijk.’

Warmtenet dichterbij maar nog niet zeker

Gemeente Apeldoorn werkt op dit moment met de woningcorporaties De Goede Woning, Woonmensen en Ons Huis, Waterschap Vallei-Veluwe, Firan en Jacobus Fruytier scholengemeenschap aan een plan voor de komst van het warmtenet, in samenspraak met bewoners uit de wijk. De komst van het warmtenet is met de rijkssubsidie een stap dichterbij, maar nog niet zeker. Van Vierssen: ‘Het is financieel en organisatorisch een ingewikkeld proces met veel partijen. Als gemeente dragen we de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige aanpak, en dat kost tijd. We moeten nog veel zaken uitzoeken om te komen tot een duidelijk en concreet aanbod. Dat aanbod moet bovenal haalbaar en betaalbaar zijn voor bewoners in de wijk. ”

Voorjaar 2021 meer duidelijk

De gezamenlijke partijen werken de plannen verder in detail uit en verwachten in het voorjaar van 2021 meer te kunnen zeggen. Dan zal ook een tweede, wijkbrede bewonersavond georganiseerd worden, mits de coronamaatregelen dit toelaten.

Lees hier de volledige berichten:

Rijkssubsidie voor duurzame verwarming huizen Zandweerd
Aanleg warmtenet Kerkschoten en Kerkschoten-West stap dichterbij