Gister was het Prinsjesdag. Wat zijn nou de belangrijkste maatregelen en plannen die het kabinet presenteerde? We zetten er hieronder een aantal voor je op een rij. 

Klimaat

Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 49% in 2030 (ten opzichte van 1990) op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

 • Eind 2020 komen er weer subsidies voor duurzame energieproductie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie, SDE++). 
 • Er komt € 150 miljoen extra beschikbaar voor de Regeling Reductie Energieverbruik
 • € 10 miljoen voor pilotprojecten om nieuwe technologieën te testen die de CO2-uitstoot verminderen en voor het opzetten van een nieuwe tenderregeling voor de opschaling van groene waterstof.
 • € 15 miljoen voor onderzoek naar CO2. Bijvoorbeeld naar de opslag en het hergebruik ervan (Carbon Capture, Utilisation and Storage, CCUS) in een industrieomgeving.
 • € 35 miljoen voor snellere uitvoering van bestaande maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Werk 

Door de coronacrisis raken mensen hun baan of bedrijf kwijt en moeten zij omschakelen naar ander werk. Dat betekent dat zij nieuwe vaardigheden moeten aanleren. Het kabinet investeert vanaf 2021 € 1,4 miljard om mensen hierbij te helpen. Het budget gaat naar:

 • Begeleiding van mensen van werk naar werk of vanuit uitkering naar werk
 • Meer bij- en omscholingsmogelijkheden
 • Intensieve begeleiding van kwetsbare scholieren naar werk of opleiding
 • Betere ondersteuning van mensen met problematische schulden.

Economie

 • In het Nationaal Groeifonds komt de komende 5 jaar € 20 miljard beschikbaar voor investeringen in welvaart op de lange termijn
 • Het kabinet investeert jaarlijks € 10 miljoen in belangrijke technologie voor de toekomst. Voorbeelden van deze ‘sleuteltechnologieën’ zijn kunstmatige intelligentie, quantumtechnologie en biotechnologie.

Onderwijs

 • Het kabinet ondersteunt in 2021 de onderwijssector met € 195 miljoen. Dat bedrag gaat onder meer naar:
 • Studenten in het mbo en hoger onderwijs die bijna afstuderen. Zij krijgen een bijdrage van de overheid. Dit is een bedrag met een hoogte van maximaal 3 maanden les-, cursus-, of collegegeld
 • Stages en leerwerkbanen voor praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vmbo-leerwerktrajecten en mbo
 • Ondersteuning van Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC)-regio’s en mbo-instellingen met begeleiding van werkloze jongeren naar school of werk.

In de Cleantech Regio zijn onderwijsinstellingen en maatschappelijke partijen al actief aan de slag met initiatieven om mensen te helpen omschakelen naar ander werk, en om een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te krijgen en te houden, óók in deze tijd. De plannen van het kabinet sluiten hier dus bij aan.

Benieuwd naar alle plannen van het kabinet? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid