Waterschap Vallei en Veluwe heeft in samenwerking met Cleantech Regio een water testlocatie ontwikkeld. Hier kunnen MKB-bedrijven hun innovaties in rioolzuivering, biogas of hergebruik van grondstoffen uit rioolwater testen. Het Zweedse Pharem maakt nu als eerste bedrijf gebruik van deze testlocatie.

Meer focus op water

Deze zomer werd opnieuw duidelijk hoe belangrijk water is en dat (schoon) water niet vanzelfsprekend is. Peter-Jan Oene van Waterschap Vallei en Veluwe: ‘Ik werk nu vijftien jaar in de waterindustrie en zoals het afgelopen zomer was, zo heb ik het nog niet eerder meegemaakt. Beken vielen droog en vanaf mei was er al een verbod ingesteld om water uit sloten en andere watergangen te halen. Een goede watervoorziening is heel belangrijk. Voor bedrijven die zich in onze regio willen vestigingen is dit soms zelfs een voorwaarde. Meer focus op water in onze regio én nieuwe technologieën in de watersector zijn dus zeer welkom.’

Voor MKB-bedrijven

Het Water Test Netwerk in Apeldoorn is onderdeel van het Europees Water Test Network (WTN) van Interreg, een programma van de Europese Unie. Dit netwerk is bedoeld voor MKB-bedrijven zodat zij nieuwe producten voor de watersector kunnen testen, demonstreren en te ontwikkelen. Doorgaans is dit een tijdrovende en kostbare zaak, maar dankzij het Water Test Network wordt de gang naar ‘de praktijk’ versneld en kunnen ondernemers hun toepassing eerder vermarkten. Via vouchers kunnen ondernemers gebruik maken van de beschikbare apparatuur, onderzoeksruimte, analyse of ondersteuning bij verdere business development.

Hergebruik

Het Water Test Netwerk is de enige in de Cleantech Regio en is vorig jaar ontstaan. Oene: ‘Er kwam een hal leeg te staan op ons terrein en een testlocatie was een mooie invulling voor hergebruiken van het pand. In Nederland zijn zes of zeven testlocaties dus er was ook nog ruimte voor een extra locatie. Onze testlocatie heeft als specialisme rioolwater en grondstoffen, op andere locaties wordt bijvoorbeeld getest met drinkwater.’ Cleantech Regio zorgt in samenwerking met het waterschap voor de link naar geïnteresseerde bedrijven in de regio en heeft verder een ondersteunende rol.

Eerste bedrijf

Het eerste MKB-bedrijf dat gebruik maakt van de testlocatie is Pharem Biotech uit Zweden. Waarom kiest een Zweeds bedrijf voor Apeldoorn? Oene: ‘Nederland is een voorloper als het gaat om water en technologieën. Bovendien past onze locatie prima bij de tests die Pharem wilde doen.’ Het Zweedse bedrijf kijkt in Apeldoorn naar de verwijdering van organische micro verontreinigingen, zoals medicijnresten. Met een speciale technologie met enzymen, waarbij géén extra energie nodig is, wordt gekeken of het water nóg schoner kan worden. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om te testen of de techniek goed kan worden ingepast op Nederlandse rioolwaterzuiveringen en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en in het zuiveringsproces.’

Regionale MKB-bedrijven

In Apeldoorn is ruimte voor drie partijen die tegelijkertijd test kunnen uitvoeren. Maar niet elke ondernemer kan er zomaar aan de slag. ‘Een bedrijf moet met de technologie aan een aantal criteria voldoen voor deelname. Daarnaast is het ook van belang dat er een goed onderzoeksvoorstel ligt die door de andere partners binnen Interreg wordt goedgekeurd,’ aldus Oene. ‘Ook moet het schaalbaar zijn en moet het echt gaan om een MKB-bedrijf en niet om een multinational. We zijn nu met twee ondernemers uit Gelderland in een ver gevorderd stadium. Waarschijnlijk starten ze allebei dit jaar nog met testen in Apeldoorn.’


Het Interreg Water Test Network valt binnen het Programma Circulaire Economie, Energietransitie en CO2-reductie van Waterschap Vallei en Veluwe. Voor meer informatie: Peter-Jan van Oene van Waterschap Vallei en Veluwe (06-12986083) of Marcel van der Maal, Business Developer Energietechnologie bij Cleantech Regio (06-33620863).